Vårens Trackskurser öppna för anmälan

Bild 1 av 1
Tracks students working in Fuse

Vårens Trackskurser erbjuder spännande kunskap inom alltifrån smart och hållbar design till nanomedicin. En kurs ger dig också möjlighet att ta del av politiska och etiska perspektiv på både dagens, dåtidens och framtidens teknologiska utveckling.

Just nu är fem Trackskurser i läsperiod 3 och 4 öppna för anmälan.
– Oavsett om man letar efter en valbar kurs att inkludera i sitt program eller vill läsa någon extra kurs, så är Tracks ett bra alternativ! Trackskurserna ger en möjlighet att skräddarsy sin utbildning och inkludera fler kurser efter eget intresse. Kanske inom ett ämnesområde som man inte vanligtvis kommer i kontakt med inom sin ordinarie utbildning, säger Kristina Henricson Briggs, Tracks vice ledare.

Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. Trackskurserna är tvärdisciplinära och valbara, öppna för Chalmersstudenter från alla program, årskurs 2–5 och på masternivå, samt för Chalmers doktorander och alumner.

Fokus på hållbarhet, innovation och politik

Smarta byggnader och material som kan vara med och spela nyckelroller i den hållbara omställningen. Den snabba utvecklingen inom nanomedicin, kostnadseffektiv och smart design – det är några av de intressanta områdena som behandlas i Trackskurserna i läsperiod 3 och 4 2023.

Trackskurser öppna för anmälan:

Functional Ceramics and Hard Materials
Börjar under våren 2023, deadline för anmälan: 19 mars

Keramiska material handlar om mycket mer än bara porslin och köksutrustning. Dessa material skulle kunna vara en del av utvecklingen av framtidens hållbara lösningar inom områden som energi, kommunikation, teknik och konsumentprodukter.

Advances in bioimaging for next generation drug delivery Börjar under våren 2023, deadline för anmälan: 28 februari

Lär dig mer om den snabba utvecklingen inom nanomedicin. Kursen presenteras i samverkan med experter både från industrin och akademin, och utöver föreläsningar ingår även praktiska moment i moderna forskningslaboratorier.

Technology, Politics, Society
Börjar under våren 2023, deadline för anmälan: 28 februari

Teknik spelar idag en stor roll gällande frågor som rör demokrati, rättvisa, hållbarhet och frihet. Den här kursen ger dig chans att lära dig mer om samhällsvetenskapliga perspektiv på politik relaterad till teknologiska framsteg. Även lärare och studenter från Göteborgs universitet deltar på kursen.

Frugal Design
Börjar under våren 2023, deadline för anmälan: 15 februari

Begreppen frugal design, frugal innovation eller frugal engineering refererar till processer för att minska komplexitet och kostnader för en vara och dess produktion. I denna kurs lär du dig alternativa sätt att designa och utveckla robusta, billiga och hållbara lösningar med små resurser som en utgångspunkt.

Adaption to future environments
Börjar 23 februari, deadline för anmälan: 13 februari
Projekt kopplat till smarta byggnader som kommer bli en del av Göteborgs 400-årsjubileum under sommaren 2023.

Tracks utbud växer

– Vårt utbud av kurser har breddats, just nu finns det totalt ett 30-tal Trackskurser inom olika ämnesområden. Studenterna verkar framför allt uppskatta att Tracks är tvärdiciplinärt och möjligheten att arbeta i blandade grupper med studenter från olika program, i varierande åldrar och med olika bakgrunder, säger Mikael Enelund, Ledare för Tracks.

Tracksstudent charan vedula

 

En Tracksstudent som tagit kursen Fuel Cell Systems är Charan Vedula, från masterprogrammet Sustainable energy systems på Chalmers:

– Jag rekommenderar alla att läsa en trackskurs om man har möjlighet, för det är en av de bästa kurser jag tagit. Den kurs jag gick gav mig väldigt relevant, uppdaterad kunskap direkt från industrin, så vi fick veta vad som pågår i ”den riktiga världen” just nu. Det var mycket praktiska moment, man jobbar med händerna¸ säger Charan Vedula.

 

 

 

Anmälan och mer information, se respektive kurs webbsida: