Digitala examensbevis

Bild 1 av 1
Gående under Chalmers entréportal

Från den 1 april 2024 utfärdas en examen från Chalmers endast digitalt. Det gäller examina på grund- och avancerad nivå men inte examina på forskarnivå. I stället för ett pappersbevis får du en e-stämplad PDF som är lätt att dela och verifiera. Det innebär färre papper, snabbare och lättare hantering för både studenter, Chalmers och de som vill titta på examensbevisen. Tjänsten blev tillgänglig i Ladok vid årsskiftet och berör de flesta svenska lärosäten.

Ansökan om examen efter 15 mars

Kompletta ansökningar inkomna t o m 15 mars kommer fortfarande utfärdas på papper medan ansökningar som inkommit därefter utfärdas digitalt. Det innebär att du får ditt examensbevis digitalt i form av en PDF-fil med e-stämpel istället för utskrivet på papper. Ett digitalt examensbevis innehåller samma information som ett examensbevis i pappersformat. När din examen har utfärdats får du ett meddelande via mejl och kan då hämta ditt examensbevis som en PDF i Ladok för studenter.

  • Ansökan inkommen t o m 15 mars ger examensbevis på papper
  • Ansökan inkommen fr o m 16 mars ger digitalt examensbevis

Lättare att hantera och verifiera

PDF-filen kan hämtas ett obegränsat antal gånger när helst den behövs i Ladok för studenter och kan därför inte komma bort eller förstöras lika lätt som ett pappersbevis.

E-stämpeln gör det möjligt för mottagaren att kontrollera att inget har ändrats efter
hämtningen från Ladok. Beviset är bara giltigt med e-stämpeln och kan verifieras, av dig eller någon annan, genom uppladdning på Ladoks sida för verifiering eller genom att öppna det i en etablerad PDF-läsare. I examensbeviset finns en bilaga med mer information och länk för verifiering.

Ladoks sida om digital examen

Ladoks sida Verifiera dokument

Examen som ger digitala bevis

Digitala examensbevis kommer än så länge gälla examina på grund- och avancerad nivå exempelvis högskoleingenjörsexamen, kandidat- och masterexamen, civilingenjörs- och arkitektexamen, sjöingenjörs- och sjökaptensexamen men inte examina på forskarnivå. Licentiat- och doktorsexamen kommer fortfarande utfärdas på papper även efter den 1 april.

Tidigare utfärdade examensbevis kommer inte ersättas med digitala versioner. Däremot kan du som har ett pappersbevis dela information om din examen digitalt. Det gör du genom att hämta en kod i Ladok för studenter som kan kontrolleras av någon du delat med dig av koden till.

Ladoks sida Delning av examen