maghell_Magnus_Hellman

Magnus Hellman

  • Tekniklektor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper