Samverkan

Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan med olika aktörer bygger vi förutsättningar för hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt.

Samverkan med näringslivet

För att samhälle och näringsliv ska utvecklas, har vi ansvar för att se till att vår forskning kommer till nytta och att vi når dit vi vill. Det räcker inte med att utbilda duktiga ingenjörer och åstadkomma goda forskningsresultat.
Vid institutionen för kemi och kemiteknik samverkar vi med omvärlden på många sätt. Vårt nätverk av alumner, organisationer och företag ger oss perspektiv, för att se vår roll i samhällsutvecklingen.
Vi har etablerade samarbeten med industri, offentliga aktörer och andra lärosätens forskargrupper. Inom den tillämpade kemi är kontaktytan mot industrin omfattande och där finns också merparten av våra stora centrumbildningar. Den totala industriella insatsen är stor och det är institutionens intention att detta intresse ska bestå.

Skolsamverkan

Genom riktade aktiviteter för elever och lärare på mellanstadiet upp till gymnasiet vill vi inspirera med kunskap och inspiration. Vi vill öka kännedom om och nyfikenheten för betydelsen av kemi- och bioteknik, för hållbarutveckling. Här är våra före detta studenter, våra alumner, självklara ambassadörer.

Sidansvarig Publicerad: ti 07 dec 2021.