Skolsamverkan från mellanstadiet till gymnasiet

Genom riktade aktiviteter för elever och lärare vill vi inspirera med kunskap, berättelser och experiment. Vi vill starta dialogen tidigt med dessa målgrupper för öka kännedom om och nyfikenheten för betydelsen av kemi- och kemiteknik, för hållbar utveckling. Därför finns något för varje ålder bland våra aktiviteter. Nedan finner du aktiviteter för olika åldrar.

 

Kemikalendern (mellanstadiet, högstadiet)

Vad: Temafilmer och experiment som kan användas som inspiration och undervisningsmaterial i klassrummet och även hemma.
För vem: Riktar sig främst till mellanstadiet och högstadiet. 

Kemikalendern är ett undervisningspaket, bestående av filmer (beskrivningar och experiment) och undervisningsmaterial för framför allt grundskolan. Filmerna är mellan 3-6 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt.
 

Marie Curie-dagar (gymnasiet)

 
 Vad: Elever besöker Chalmers och lyssnar på spännande föredrag och gör laborationer. 
För vem: Gymnasieklasser
När: 28 mars samt 25 april 2019
Hur anmäler man sig:  Anmälningslänk

Marie Curie-dagen är en dag då vi bjuder in elever från gymnasieskolan till att lyssna på spännande föredrag och prova på att göra laborationer. Du får en inblick i hur det är att studera hos oss men även information om olika arbetsmöjligheter efter examen. Marie Curie-dagen anordnas fyra gånger per år av Chalmers institution Kemi och kemiteknik. 

Kontaktperson för Marie Curiedagarna är Gunnar Westman, westman@chalmers.se på Chalmers.

 

Lärardagar (för gymnasielärare)

Vad: Inspirationsdag för lärare. 
För vem: Kemi- biologi- och naturkunskapslärare i grund- och gymnasieskola.
När: Två gånger om året. 
Hur anmäler man sig: Information skickas inför lärardagarna till de som anmält intresse för våra utskick.

Vi bjuder in gymnasielärare inom kemi, biologi och naturkunskap till gratis kompetensutveckling.  Tema för dagen är miljö och hållbar utveckling. Möt forskare, få tips och idéer på expriment att använda i undervisiningen samt insikt om de utmaningar kemiiindustrin arbetar med.

Träningsläger för Kemiolympiaden

Vad: Träningsläger för Sveriges representanter i Kemiolympiaden
För vem: Elever i gymnasiet.
När: 10 gånger i mitten av maj.
 
 

Kemi-workshop

DSC_0010.jpgVad: Kemi-workshopar i Universeums kemilab

För vem: Elever i mellanstadiet.

När: 10 gånger i mitten av maj.

Hur anmäler man sig: Till anmälningssidan​


 Kemi med Alfons

Vad: Kemi med Alfons på Alfons kulturhus är ett koncept utvecklat av Chalmers tillsammans med kulturhuset. Läs mer om Kemi med Alfons här:  http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/kemi-med-alfons.aspx http://www.alfons.se/nyheter/kemi-pa-alfons-kulturhus/

För vem: Elever i förskoleklass och första klass.
Hur anmäler man sig: Se hemsidan

 

Tips:

Utöver dessa aktiviteter medverkar vi i bredare initiativ som Molecular frontiers som har ett globalt 
perspektiv i att öka intresset och kunskapen om kemi och vetenskap. 

Här är några andra tips på skolsamverkan och verksamhet för att stärka kemi: 
Berseliusdagarna

Publicerad: on 19 dec 2012. Ändrad: to 17 jan 2019