Science and Technology Day

Science and Technology Day är ett tillfälle för forskarstuderande från institutionerna Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik på Chalmers och institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet att presenterar sin forskning för andra forskare, studenter och industrirepresentanter.
 
Science and Technology Day 2018 är den 19 april. Dagen omfattar posterutställning, tävling, föreläsning och vårfest. All information hittar du på den engelska sidan 

Sidansvarig Publicerad: to 08 mar 2018.