Nyttiggörande

På Chalmers skapas mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. Vi har ansvar för att vår forskning kommer till nytta och att vi når dit vi vill. Nyttiggörande består av tre deluppdrag; samverkansuppdraget, innovationsuppdraget och kommunikationsuppdraget.

På institutionen för kemi och kemiteknik har vi etablerade samarbeten med industri, offentliga aktörer och andra lärosätens forskargrupper. Genom vår delaktighet i Chalmers styrkeområden och genom våra centra, tillämpas kunskap för industri och akademi - helt nya idéer och lösningar forskas fram

Våra samarbeten sker bl a med förtag inom

  • skog
  • fordon
  • läkemedel
  • återvinning

Genom vår delaktighet i Chalmers styrkeområden och genom våra centra, tillämpas kunskap för industri och akademi - helt nya idéer och lösningar forskas fram.
”Our mission is to provide sustainable solutions through
innovative chemistry. Cooperation with academia is one
of the key factors to success”

 – Oleg Pajalic, Perstorp AB                                                                                     
”Chalmers with it’s unique research facilities, to
which we have contributed, is one of our most important competence centers for studies in the field of fuel dissolution kinetics and antinnide solublities”
– Kastriot Spahiu, SKB

 
Vår forskning
Våra forskningscentra
Chalmers styrkeområden


Sidansvarig Publicerad: to 20 aug 2015.