Textilier som skapar energi och avslöjar kopior

​Christian Müller jobbar som forskarassistent i polymerteknologi, sedan våren 2012. Tillsammans med sin grupp på Chalmers jobbar han med att utveckla ny och befintlig teknik i textilier, solceller och högspänningskablar för industrin. Med utgångspunkt i polyeten hittar han helt nya användningsområden för kemiska tillämpningar. 
​Innan Christian Müller kom till Chalmers forskade han en period på Institut de Ciència de Materials i Barcelona, där han började studera termoelektricitet. Det innebär att elektricitet skapas genom temperaturskillnader i en halvledare. Det är en avancerad och kostsam teknik, som tillämpas i rymdskepp, till exempel NASAs Voyager, och exklusiva armbandsur. Christian strävar efter att göra denna teknik billigare, genom att istället använda polymerer, dvs plast. Ett användningsområde med stor potential är att integrera detta i textilier.
 
- Ett exempel från England är ”Power Wellies”, som har utvecklats av Orange i samarbete med GotWind. De har visat att man kan ladda sin mobiltelefon, med den elektricitet som skapas av värmen i ett par skor. Prototypen presenterades på Glastonburyfestivalen 2010, vilket var ett väl valt tillfälle eftersom festivalbesökare ofta får varma fötter.  Det finns oändliga möjligheter inom det området - jag gör gärna experiment på detta när jag är på lekhumör, berättar Christian.
Ett annat förslag på tillämpningsområde, som Christian har väckt uppmärksamhet med, är att med denna teknik integrera säkerhetsfunktioner i textilier. Genom att sy in en osynlig polyetentråd som skapar ett visst mönster, kan man till exempel skilja på äkta vara och plagiat. Tekniken liknar de säkerhetstrådar, som används i sedlar, för att kontrollera äkthet. 
 
Christian Müller är ett tydligt exempel på hur forskning i kemi och teknik är viktigt för hållbar utveckling. Hans två andra forskningsområden är solceller och transport av energi. Solceller som energikälla har länge varit starkt subventionerade, för att stimulera användningen av förnyelsebara energikällor. Christian utvecklar materialen i solcellerna av plast, så att de blir mer hållbara och flexibla. Detta leder till att man kan få ner priset per watt, som solcellerna kan generera. I sin forskning på att förbättra industrilösningar för att transportera energi, har han samarbete med flera företag i Göteborgsområdet, särskilt Borealis AB. Genom att tillföra molekyler som förstärker det isolerande polyetenmaterial i högspänningskablar kan man transportera energi med högre spänning än tidigare. Polyeten började användas som isoleringsmaterial redan på slutet av 1930-talet, men Christians insats handlar om att göra materialet än mer motståndskraftig och hållbart.
 
Angående miljö- och hållbarhetsaspekten, vad ser du för risker med att använda plast?
- De allra flesta plastmaterial är inte toxiska, vilket är en stor fördel såklart. Återvinning är naturligtvis en annan relevant fråga. Som för all ny teknik, kommer det att vara viktigt att säkerställa återvinning från början, redan under designprocessen. Idag är plast, liksom många andra kolbaserade material, utvunnen ur olja. Vi kommer behöva använda andra råvaror när oljan tar slut. Lyckligtvis är den kemiska industrin runt Göteborg föregångare i att utveckla hållbar försörjning med biobaserade produkter, till exempel med utgångspunkt i träd från svenska skogar.
 
För mer information om Christians forskning:
Personlig sida

Sidansvarig Publicerad: to 25 apr 2013.