Solcellsåtervinningsforskare förstärker Chalmers

​Chalmers förstärks under ett år av professor Meng Tao, vanligtvis verksam vid Arizona State University i Phoenix. Taos vistelse finansieras av Fulbrigth programmet efter att han erhållit den prestigefyllda titeln Fulbright Distinguished Chair inom alternativ energiteknologi. Under sin tid på Chalmers kommer han bland annat forska inom återvinning av solceller tillsammans med Competence Centre Recycling (CCR). Han intresserar sig för solceller utifrån ett helhetsperspektiv med målet inställt på att göra solcellen till framtidens främsta energikälla.

- Jag tittar brett på det som hindrar solcellen från att verkligen slå igenom. De största problemen jag ser är tillgång till material, energiåtgång vid tillverkning och återvinning av solceller. Därför riktar jag mitt fokus på dessa områden, säger Meng Tao.

Om man räknar på hur många solceller som behövs för att producera den mängd el som behövs för att täcka våra behov så finns det inte tillräckligt med silver, som är en viktig metall i de vanligast förekommande solcellerna, för att lyckas med detta, enligt Tao. Silver används i de elektriska ledarna i cellen. Parallellt med att man arbetar med att göra själva solcellen mer effektiv tror Meng Tao på att det är viktigt hitta ett sätt att ersätta silver med exempelvis aluminium. För att skapa alla dessa solceller går det, enligt Meng Tao, dessutom åt motsvarande en tredjedel av all energi som används i världen idag, vilket inte heller skulle vara hållbart. Dessutom är det så att för att solceller verkligen ska kunna vara ett hållbart alternativ måste de kunna återvinnas. Dessa tre hinder vill Tao samarbeta med Chalmers forskare för att lösa genom att kombinera den forskning kring återvinningsmetoder för solcellsmaterial som pågår på Chalmers och på hans hemuniversitet.


Han kommer vara stationerad på institutionen för Kemi och kemiteknik, men är intresserad av att sätta sig in forskning från hela Chalmers.

- En av anledningarna till att jag sökt mig till Chalmers är den kompetens inom återvinningsforskning som finns inom CCR, men jag ser verkligen fram emot att även sätta mig in i forskning inom solceller och även forskningen kring elbilar som bedrivs på Swedish Electromobility Centre. Chalmers och mitt hemuniversitet är väldigt lika. Vi har områden som motsvarar Chalmers styrkeområden, både genom att vara nätverk mellan olika forskarskolor, men även om man ser till vilka områden man arbetar inom. Våra universitet skulle kunna vinna mycket på att samarbeta, säger han.

Professor Britt-Marie Steenari är föreståndare för kompetenscentret CCR och kommer vara en av de som Meng Tao kommer arbeta nära. Hon ser mycket positivt på Meng Taos närvaro.

-  Vi har verksamhet inom återvinning av metaller från vissa typer av solceller. Där kommer Meng Taos erfarenhet till nytta. Det gemensamma utbytet kommer att ligga i att vi har arbetat med olika typer av solceller och vi kan därför göra jämförande studier samt systemstudier för solel och energilagring samt de materialströmmar som ingår säger hon.
Dessutom ser hon möjligheter till intressanta samarbeten med Meng Taos hemuniversitet och kontaktvägar som öppnas till andra intressanta aktörer inom materialåtervinning och inom området material för solceller.
Att Meng Tao valde att söka sig till just Chalmers för sin återvinningsforskning tycker Britt-Marie Steenari är roligt men inte förvånande.
- Chalmers var väldigt tidigt på det klara med att materialåtervinning måste komma som ett forskningsområde. Nu har det verkligen hänt. Många arbetar med återvinningsforskning och utveckling av processer men Chalmers står sig fortfarande mycket bra inom det området. Vi får ständigt inbjudningar av andra universitet att delta i projekt inom materialåtervinning. Det finns ju inte bara den kemiska återvinningsforskningen på Chalmers utan också produktionsteknik, systemanalys, ekonomi och organisation som ska fungera i ett hållbart materialanvändningssystem. Allt det och mera har Chalmers, säger hon.
Den starka forskargrupp inom materialåtervinning vi ser idag på Chalmers grundar sig i Stena metalls satsning 2007 som banade väg för det internationella genomslaget som nu alltså även lett till samarbetet med professor Meng Tao. Han kommer vara verksam vid Chalmers fram till sommaren 2018.

Text och bild: Mats Tiborn

Sidansvarig Publicerad: to 21 sep 2017.