Nytt nationellt kompetenscentrum

​Ett nationellt akademiskt center för kärnteknik har etablerats på Chalmers under Kemi och Kemiteknik – SAINT (Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research). SAINT är resultatet av ett ökat intresse för en nationell plattform inom kärnteknik och har blivit en naturlig övergång från det egna kompetenscentret SNEC (Centrum för hållbar kärnenergi) som Chalmers tidigare haft.

 – Det är väldigt roligt att vi för första gången i Sverige har en akademisk sammanslutning inom kärnteknik, säger Christian Ekberg, professor i kärnkemi och industriell materialåtervinning samt föreståndare på SAINT.

SAINT ska som nationellt centrum för kärnteknik framförallt bidra till kunskapsspridning och vara en oberoende akademisk röst i Sverige inom kärnteknikområdet. Den kärntekniska verksamheten på Chalmers finns framförallt på Kemi och Kemiteknik, därav placeringen av centrat.

 

Samarbete framför konkurrens

Det nya kompetenscentret är idag ett samarbete mellan Chalmers och Uppsala Universitet. Centret har redan väckt uppmärksamhet bland fler högskolor och universitet och man hoppas på ytterligare samarbeten framöver.

- Samarbete är den starkaste vägen framåt. I ett litet land som Sverige där vi är väldigt få och dessutom ganska specialiserade inom kärnteknik, är det viktigt att samarbete går före konkurrensen. Då kan vi även få en större respekt och förståelse för respektive parters behov. Istället för att konkurrera om de medel som finns inom kärnteknik kan vi gemensamt ansöka om forskningsmedel från bland annat EU, berättar Christian Ekberg.
Christian Ekberg är föreståndare på SAINT det första året, därefter går föreståndarskapet över till Uppsala Universitet. Planen är att rollen ska variera mellan de olika lärosätena varje år, för att skapa jämlikhet och säkerhet i beslutsfattande. Sätet fortsätter däremot vara på Chalmers och Klara Insulander Björk, doktor i teknisk fysik med inriktning på kärnteknik, koordinerar det nationella centrat.
 

Kärnkraftsforskning i tider av avveckling

Kärnkraft är ett oerhört omdebatterat ämne i Sverige. Riksdagen har beslutat att kärnkraften ska avvecklas, men när en total utfasning ska vara genomförd i Sverige vet man inte än. Sveriges regering har däremot beslutat att all elproduktion ska komma från förnybara källor år 2040.

 

Christian Ekberg berättar att SAINT ska representera kärnakademisk forskning i Sverige och att politiker, myndigheter och även industrin blir självklara diskussionspartners. Ekberg poängterar vikten av att föra dialog med olika intressenter och att SAINT har en viktig roll i arbetet med att främja informationsspridning och den forskning man gör inom kärnkemi.
- Området kärnteknik är så mycket mer än bara kärnkraft. Det handlar exempelvis även om radonmätningar och arbete med strålsäkerhet. SAINT kommer fortsätta lyssna in och diskutera mot dem avvecklande enheterna, se vad de har för behov och hur de kan mötas på bästa sätt, förklarar Christian Ekberg. Kompetens behövs oavsett hur kärnkraftsindustrin ser ut och det är viktigt att man värnar om den nu.
 
Mer information om SAINT (Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research) publiceras på webben inom snar framtid.

 

Text: Mariam Nordström
Bild: Mats Tiborn

Sidansvarig Publicerad: ti 11 apr 2017.