Energiförlusterna minskar med ny kabelteknik

​Likströmskablar har små energiförluster och transporterar ström effektivare långa sträckor än växelströmskablar. Men för att kunna använda likströmskablar mer, behövs bättre isolering runt kablarna. 
Det utvecklar Christian Müller​ och hans forskare på Chalmers.​ 

Filmen är producerad av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 aug 2019.