Cannot retrieve the URL specified in the Content Link property. For more assistance, contact your site administrator.

Disputation: Jelena Lovric

Jelena Lovric, doktorand på Institutionen för Kemi och kemiteknik förklarar vad hennes forskning handlar om. Titeln på avhandlingen är Probing Secretory Vesicles and Liposome Model Systems Using Nanoscale Electrochemistry and Mass Spectrometry och arbetet med denna har handletts av professor Andrew Ewing.

Disputations datum: 2016-09-29
Lokal: FB, Fysikhuset
Tid: 10:00-12:00

Sidansvarig Publicerad: fr 16 sep 2016.