Christian Ekberg invald i KVVS

​Christian Ekberg, professor i både kärnkemi och industriell materialåtervinning, har blivit invald i Kungliga Vetenskaps och vitterhetssamhället, KVVS. KVVS är en Göteborgsbaserad, interdisciplinär vetenskapsakademi som bildades 1778.

Grattis Christian! Vilken betydelse har det för dig att du blivit invald i KVVS?

Det är verkligen glädjande att på detta sätt få ett erkännande av sina kollegor för flera års insatser inom multidisciplinär naturvetenskaplig forskning.

Vad har du för bild av KVVS och deras roll?

Eftersom det är en tvärvetenskaplig akademi så ger det utmärkta möjligheter att få influenser av prominenta vetenskapspersoner inom områden som sträcker sig från konst till naturvetenskap. Att KVVS dessutom gör en väsentlig insats inom det västsvenska kultur- och vetenskapssamhället är naturligtvis en extra bonus.
Vad vill du bidra med under din tid som ledamot?
Jag hoppas på att fortsätta att utveckla kommunikationen mellan olike grenar av vetenskap och kultur eftersom jag är son av två humanister och är mycket intresserad av detta även om jag är naturvetare till yrket. Då jag som kärnkemist ofta märker att kärnvetenskapen och risker med joniserande strålning ofta är offer för missförstånd skulle jag gärna med KVVS som bas försöka sprida kunskap inom dessa områden i samhället.
Du är professor inom både kärnkemi och återvinning. Vad arbetar du med just nu?
Både återvinningsforskningen och kärnforskningen står inför betydande utmaningar men på helt olika sätt. Återvinningsforskningen håller på att etablera sig som en erkänd vetenskaplig disciplin som ligger helt i linje med rådande samhällsklimat. Kärntekniken är en mer väletablerad vetenskap, men samhällets intresse och förståelse är betydligt mindre, trots väsentliga bidrag utanför den omdebatterade kärnkraften, såsom till exempel radiofarmaka. Detta innebär att jag lägger ungefär lika mycket tid inom båda områdena men med helt olika fokus. Vidare försöker jag genom min gästprofessur i Adelaide (Australien) att föra ut det svenska kärntekniska och cirkulärekonomiska tänkandet till andra delar av världen.
Även Chalmersforskaren Pernilla Wittung Stafshede, på institutionen för biologi och bioteknik blev invald samtidigt som Christian Ekberg. Läs mer om det här.​
 

Läs om Christian Ekbergs forskning
Läs om Pernilla Wittung Stafshedes forskning


Sidansvarig Publicerad: on 18 jan 2017.