Hitta till avdelningarna

 
 
 
 1. Forskarhus 1
     Våning
 1. Ingång och godsmottagning, verkstad, servicecentrum, exp. för inpasseringskort, sal KS11, kopieringsrum, studentutrymmen (för GU)
 2. Sal KG21
 3. Teknisk ytkemi
 4. Analytisk och marin kemi (Chalmers/GU)
 5. Fysikalisk kemi (Chalmers/GU)
 6. Oorganisk miljökemi, oorganisk kemi (GU) och fysikalisk kemi (GU)
 7. Oorganisk kemi (GU), livsmedelsvetenskap, oorganisk miljökemi
 8. Organisk kemi (GU), läkemedelskemi (GU)
 9. Dermatokemi, organisk kemi, sal KS91
 10. Sal KS101, "10-an"
 2. Kurshus
 

       Våning

 1. Laborationslokaler kemiteknik, apparathall, studiecenter, datorsal D8
 2. Laborationslokaler (inkl kemiteknik), studiecenter, datorsalar D9 & D10
 3. Farmaceutisk teknologi, laborationslokaler, salarna KS32, KG31-35 och datorsal D7
 4. Huvudentré, atmosfärsvetenskap, laborationslokaler, salarna KS41, KA-KC, KG42, KS1 & KS2
 5. Laborationslokaler, kopieringsrum, salarna KE, KG51-54, KD1 & KD2
 6. Laborationslokaler, sal KS61
 7. Fläktvåning
 8. Farmaceutisk teknologi, polymerteknologi
 3. Forskarhus 2
 

       Våning

 1. Ingång, Värmeteknik och maskinlära, Energi och miljö, teknologutrymmen (för Chalmers)
 2. Kemisk apparat- och anläggningsteknik, kemisk reaktionsteknik
 3. Skogsindustriell kemiteknik, bärkraftig kemiteknik, kemisk miljövetenskap
 4. Kansli kemi- och bioteknik (Chalmers), atmosfärsvetenskap (GU)
 5. Kärnkemi, oorganisk miljökemi, studieexpedition (för GU), sammanträdesrum "5:an"
 6. Kärnkemi
 4. MC2
 

       Våning

 1. Fysikalisk kemi
 


Sidansvarig Publicerad: ti 26 feb 2013.