Kompetenscentrum för återvinning

Välkommen till Kompetenscentrum för återvinning!
 
Vi inom Kompetenscentrum för återvinning (Competence Centre Recycling) har som mål att kunna erbjuda tvärvetenskapliga lösningar på komplexa problem inom materialåtervinning.
Vi eftersträvar att kunna ta itu med i stort sett alla delar av återvinningsproblematiken, och med kompetenser som spänner över kemiteknik till biologi och miljösystemanalys till filosofi, anser vi att våra förutsättningar att nå vårt mål är mycket goda!

Vi i CCR initierar och genomför forskningsprojekt inom det breda fält av frågeställningar som  finns inom området återvinning. Materialåtervinning har fram tills mycket nyligen varit ett tämligen förbisett forskningsområde, men vi avser att genom vårt arbete ändra på det.

Återvinning är och bör vara en en central del av en hållbar utveckling. Materialåtervinning ger betydelsefulla miljövinster då avfallet förädlas till resurser som kan användas om och om igen i kretsloppet istället för att förbrännas eller deponeras.

Förutom vår forskningsverksamhet, arrangerar vi också seminarier, möten och konferenser för att kunna utveckla kunskaperna inom återvinningsområdet. För att lyckas med detta är det av största vikt att intressenter inom återvinningsarbetet kommer i kontakt med varandra, vilket vi bidrar till genom våra arrangemang och genom att erbjuda företag medlemsskap i CCR.
 
"Avfall är det som finns kvar när fantasin tagit slut."
Christian Ekberg, professor i industriell materialåtervinning, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: to 14 feb 2013.