Händelser: Kemi- och bioteknikhttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaWed, 10 Aug 2022 17:50:29 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Chalmers-Sport-och-Teknologi-firar-10-ar.aspxChalmers Sport & Teknologi firar 10 år<p>Runan Chalmers Kårhus</p><p>​SAVE THE DATE: Material, Digitalisering, Biomekanik och Fluiddynamik – med tillämpningar inom idrotter som cykling, hästsport, innebandy, segling, skidåkning och simning. 6–7 september fyller Chalmers Sport &amp; Teknologi 10 år. Läs mer och anmäl dig till konferensen.​</p>​<br /><span class="text-normal page-content"><span style="font-weight:700">​</span><img src="/SiteCollectionImages/Centrum/Sports%20and%20Technology/General/Chalmers_Sport_o_Teknologi_ordbild_en.png" alt="Sport Technology" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:128px;width:155px" /><span style="background-color:initial"><span style="font-size:16px"><b>C</b><b>halmers Sport &amp; Teknologi</b> initierades 2012 som ett svar på den ökade efterfrågan på mer djuplodande teknisk forskning med tillämpningar inom idrott. Sedan dess har sportsrelaterad utbildning, forskning och innovation genomförts tillsammans med över 150 externa intressenter, bland annat ett stort antal företag, idrottsförbund och föreningar samt andra offentliga organisationer<b>.</b></span><br /><br /><span style="font-size:12pt"><img src="/SiteCollectionImages/20210701-20211231/hästhopp_S8A3210-5-4.jpg" alt="jumping" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:5px;height:139px;width:154px" /></span></span><div><div><div><span style="font-size:16px"><b>Idag är Chalmers </b>ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet där elitidrottare kan kombinera sin idrott med studier.</span></div> <div><span style="font-size:16px">Under 10-årsjubileumssymposiet får du möjlighet att ta del av inspirerande seminarier och workshops med svenska och internationella talare om ”Sports and Sustainability, Data driven sports research, Innovation in sports and Education in sports &amp; technology”. </span></div> <div><span style="font-size:16px"><br />Programmet för Sport &amp; Teknologis 10 års-jubileum presenteras i juni.</span></div></div> <div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><br /></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:15pt;line-height:16.5pt"><span style="font-weight:700">Läs mer:<br /></span><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Ten-years-of-Sports-and-Technology-.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="font-size:16px"> Sport &amp; </span><span style="font-size:16px">Teknologis</span><span style="font-size:16px"> 10 års jubileum </span></a><span style="font-size:16px">(engelska)</span><br /><a href="/en/centres/sportstechnology/Pages/default.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">C</span><span style="background-color:initial">halmers Sports &amp; Technology</span></a><br /><a href="https://www.facebook.com/ChalmersSportTeknologi/" style="font-weight:300;outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="font-weight:700">facebook.com/ChalmersSportteknologi</span></a><br /></p> ​</div></div></span>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/En-nyckel-i-lantbrukets-grona-omstallning.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/kalendarium/Sidor/En-nyckel-i-lantbrukets-grona-omstallning.aspxEn nyckel i lantbrukets gröna omställning<p>Poseidon, lecture hall, Sven Hultins Gata 9C, Chalmers teknikpark</p><p>Den 8 september bjuder Chalmers in till ett seminarium, där resultat från projektet Green Valleys presenteras. I projektet har danska och svenska partners utvecklat ny teknik och systemkoncept för gröna bioraffinaderier.​ Forskare och representanter från EU-kommissionen, danska miljöministeriet och Energimyndigheten medverkar på seminariet.​ För att lantbruket ska lyckas med klimatomställningen måste matförsörjningen tryggas samtidigt och energisäkerheten förbättras. En nyckel i lantbrukets gröna omställning är vallbaserade bioraffinaderier där högvärdigt protein extraheras ur gräs och klöver, och fiberresten används för bioenergi och biomaterial.</p><span style="background-color:initial"><div><b>Tid och plats: </b>8 september, 10-12. Fika serveras från 9.30.</div> <div>Teknikparkens Konferenscentrum. Chalmers teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58, Göteborg.</div> <div>Seminariet kommer även att streamas på YouTube. Anmälan senast 20 augusti. <br /><b style="background-color:initial">Språk: </b><span style="background-color:initial">Engelska<br /><br /><a href="/en/areas-of-advance/energy/calendar/Pages/Green-Biorefineries-for-protein-bioenergy-and-biomaterials.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information och program med samtliga talare​</a></span></div> <div><br /></div></span><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/41a18aa5-d1bc-4e6d-8882-aee358f1fccc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till seminariet </a><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700"><br /></span></span><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><span style="background-color:initial"><br /><span style="font-weight:700">Th</span></span><span style="background-color:initial"><span style="font-weight:700">e agriculture sector</span> needs to reduce its greenhouse gas (GHG) emissions and adapt to climate change while contributing to improved food and energy security. Green biorefineries - producing high-quality protein, bioenergy, and other biobased products from grass-clover biomass - receive increasing interest as an option that can deliver towards all these objectives.<br /></span><span style="background-color:initial;font-weight:700"><br />As grass-clover cultivation </span><span style="background-color:initial">in areas dominated by annual crops often results in carbon sequestration into soils, the climate benefits from substituting fossil fuels, soy-based feed and other GHG-intensive products are further enhanced. In addition, the grass-clover cultivation results in important co-benefits, such as reduced need for pesticides and synthetic fertilizers and improved biodiversity in agriculture landscapes.<br /></span></span><span style="background-color:initial"><br /><b>M</b></span><span style="font-weight:700;background-color:initial">ore information about the seminar:</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><a href="/en/staff/Pages/goran-berndes.aspx" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/en/Staff/Pages/christel-cederberg.aspx">Professor Christel Cederberg, Department of Space, Earth and Environment</a><br /></span><a href="/en/staff/Pages/goran-berndes.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Professor Göran Berndes, Department of Space, Earth and Environment</a></p>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/halsa-och-teknik/kalendarium/Sidor/34th-Annual-Meeting-European-Society-for-Hyperthermic-Oncology.aspx34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology<p>Wallenberg Konferenscenter, Medicinaregatan 20A</p><p>Den 14-17 september 2022 äger det 34:e årliga mötet för European Society for Hyperthermic Oncology rum i Göteborg med docent Hana Dobsicek Trefna från Chalmers som värd för konferensen.​​ ​​​​​</p><div><strong style="background-color:initial">​​<a href="https://www.esho2022.eu/"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Health/Udda%20format/ESHO2022-Flyer_webb.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" /></a></strong><span style="background-color:initial"><strong>Tema</strong></span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">FoU inom hypertermisk behandling av cancer. </span><span style="background-color:initial"><br /><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Värd för konferensen</strong><br /><a href="/sv/personal/Sidor/hana-dobsicek-trefna.aspx">Hana Dobsicek Trefna​</a>, </span><span style="background-color:initial">docent i forskargruppen Biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för Elektroteknik, Chalmers.<br /><br /><strong>Språk<br /></strong></span></div> <div><span style="background-color:initial">Engelska<br /><br /><strong>Mer information</strong></span></div> <a href="https://www.esho2022.eu/"><div><span style="background-color:initial"><span></span>34th Annual Meeting European Society for Hyperthermic Oncology</span></div> ​</a><div><a href="https://www.esho.info/" target="_blank"><span style="background-color:initial">Om </span><span style="background-color:initial">European Society of Hyperthermic </span><span style="background-color:initial">Oncology</span></a><br /></div> <div><br /></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden.aspxHur säkerställer vi säkra och effektiva implantat i vården?<p>Både digitalt och på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm</p><p>​Hur ser framtiden ut när det gäller nya material som är på väg in i kroppen och hur säkerställer vi att implantaten är effektiva och säkra? Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium, 16 september, om ledande svensk forskning, utveckling och entreprenörskap i gränslandet mellan material och biologi.</p><div><b>Kommer svensk forskning </b>och industri att vara konkurrenskraftig i framtiden? Är samarbetet mellan tekniska, biologiska och kliniska forskargrupper tillräckligt? Har industrin tillgång till de analysmetoder och patientgrupper som krävs för att dokumentera långsiktig effektivitet och säkerhet? </div> <div><br /></div> <div><b>Nya material </b>introduceras, men hur bra är dom? Hur vet vi att dom är effektiva och säkra? Våra föredragshållare diskuterar nya lösningar för diverse kliniska symptom samt den potential som finns för industriell utveckling på en internationell nivå.</div> <div><br /></div> <div><b>Seminariet</b> lyfter fram ledande svensk forskning, utveckling och entreprenörskap i gränslandet mellan material och biologi,  genom att samla framstående representanter för innovativ materialforskning och biomedicinska samt kliniska forskare. ​<br /><br /><a href="https://www.iva.se/event/hur-sakerstaller-vi-sakra-och-effektiva-implantat-i-varden/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer inormation, anmälan och program på IVA.se</a><font face="graphik, helvetica, arial, sans-serif"><span style="font-size:16px"><br /></span></font><br /><div><b>Medverkande:</b></div> <div>Martin Andersson, professor, Chalmers tekniska högskola</div> <div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">åkan Engqvist, professor, Uppsala universitet</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">H</span><span style="background-color:initial">anna Isaksson, professor, Lunds tekniska högskola</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">ichael Malkoch, professor, Kungliga tekniska högskolan</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">eter Thomsen, IVA-ledamot och professor vid Göteborgs universitet</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">oderator: Susanne Norgren, IVA-ledamot och ordförande i avd V.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>Seminariet arrangeras av IVAs avdelning V Bergs- och materialteknik och hålls fysiskt med efterföljande mingel för de som önskar i IVAs lokaler. <b>S</b><b>eminariet sänds även digitalt</b></div></div>https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspxMaterials for Tomorrow 2022: Materialvetenskap för en hållbar värld<p></p><p>​Save the date. Den 24–25 november välkomnar Chalmers till Materials for Tomorrow 2022. Årets tema är Materialvetenskap för en hållbar värld och dagarna kommer att täcka alla aspekter av Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE.  Plats: Chalmers Konferenscenter, RunAn.</p><span style="background-color:initial">Läs mer på engelska <a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2022-Materials-Science-for-Sustainability.aspx">Chalmers.se​</a><br /><br />​Relaterat<span style="font-weight:700">:</span><br /></span><div><a href="https://www.wise-materials.org/"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">W</span><span style="background-color:initial">ISE </span></a><br /></div> <div><a href="https://kaw.wallenberg.org/en/materials-science-sustainable-world"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />WISE on the Knut and Alice Wallenberg Foundation's website ​</a> <br /><a href="/en/departments/ims/news/Pages/Chalmers-part-of-new-3-billion-sek-research-initiative-on-materials-science-kaw.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Major research initiative on materials science</a><br /></div> <div><a href="/en/areas-of-advance/materials/Calendar/Pages/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">revious Materials for Tomorrow </span></a></div>