Kandidatprojekt 2021

​Projektförslag för kandidatarbete inom Institutionen för Kemi och kemiteknik

Grafen för vattenrening

Kvantkemisk Astrobiologi: Liv på Venus?  

GC-MS för att karaktärisera smak och doft och säkerställa kvalitet vid ölproduktion

Syrebärare och askor – Var tar K/Na vägen?

  

Projektförslag för kandidatarbete inom Institutionen för Biologi och bioteknik

 

Publicerad: fr 30 okt 2020.