KBTX10-22-07

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik

 

Friktionsmätning på torr och våt artificiell hud

 

Avdelningen för Yt- och kolloidkemi/ tillämpad kemi

Institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola

 

Bakgrund

Artificiell hud är viktig vid klinisk användning inom bland annat den kosmetiska branschen och sjukvårdsväsendet. Detta då vissa experiment är skadliga och därmed inte tillåtna att utföras på människor eller djur. Ofta är det önskvärt att undersöka friktion på och absorption av huden eftersom dessa är viktiga faktorer kring upplevd komfort vid användning. Vid ett experiment kan artificiell hud tillhandahålla objektiva och reproducerbara resultat. En stor nackdel med artificiell hud är att den är hydrofob. Således kan den inte simulera beteendet hos fuktig människohud lika bra som torr.

 

Problembeskrivning

Vilka aspekter skall man ta hänsyn till i val av artificiell hud?

Hur påverkar fukthalten i den artificiella huden friktionen mellan huden och en probe? Hur påverkas friktionen mellan torr artificiell hud och proben efter att en barriärskräm har applicerats?

 

Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll

1.  Framställning av artificiell hud

2.  Mätning av friktion och våtfriktion

3.  Ev. absorption och svällning av artificiell hud

 

Speciella förkunskapskrav: Förkunskap i kurserna Kolloider och polymerer (KTK106), samt Fysik (FFY401).

 

Möjlig målgrupp: Gäller för programmen K, Kf och Bt.

 

Gruppstorlek: 4-6 studenter

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Anette Larsson

Övriga handledare: Dr. Shabira Abbas (Essity, Mölndal), Roujin Ghaffari

Studentinitierat projekt: Maya Awada, Ylva Öberg

 

 

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.