KBTX10-22-05

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik

 

Kvalitetsbestämning av bäddmaterial med Elektronisk tunga i kombination med Machine Learning

 

Avdelningen för oorganiskmiljökemi

 

 

Bakgrund  

För att minska påverkan på klimatet i form av minskade CO2 utsläpp från fossileldade värmekraftverk för värme-och elproduktion har förbränningsanläggningarna övergått till att förbränna biomassa av olika slag. Det kan vara gammalt byggmaterial, restprodukter från jordbruket och skogsbruket.

 

Problembeskrivning  

Vid övergång till förbränning av mer komplexa bränslemixar föreligger risk för att sandbädden i pannan kan sintra pga. ökade mängder askkomponenter i bränsle, främst alkali i form av natrium ock kalium. För att undvika sintring byter man ut mer bäddmaterial än nödvändigt vilket är kostsamt för pannägarna och för miljön då det genereras stora avfallsströmmar av använt material. Detta kandidatarbete går ut på att undersöka om det går att kvalitets bestämma bäddmaterialet på plats så att man kan byta ut det innan sandbädden agglomererar.  Arbetet är planerat som ett samarbete med Linköpings universitet som är världsledande inom kemiska sensorer.

 

Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll 

 

1. Litteraturstudie samt urval av bäddprover som ska analyseras

2. Mätning med elektronisk tunga (sammansatt av tre kemiska sensorer) på bäddmaterialet

3. Resultatanalys och sammanställning följande logiken av Machine Learning

 

Speciella förkunskapskrav: Grundkunskap i Kemi med intresse inom material och elektrokemi

 

Möjlig målgrupp: Kemi och kemiteknik: K och Kf

 

Gruppstorlek: 4-6 studenter 

 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Tomas Leffler

Övriga handledare: Pavleta Knutsson

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.