KBTX10-22-04

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. kemi och kemiteknik och biologi och bioteknik

 

Karaktärisering av bäddmaterial status med laserljus


Avdelningen för Ooorganisk miljökemi, institutionen för kemi och kemiteknik

 

Bakgrund  

För att minska påverkan på klimatet i form av minskade CO2 utsläpp från fossileldade värmekraftverk för värme-och elproduktion har förbränningsanläggningarna övergått till att förbränna biomassa av olika slag. Det kan vara gammalt byggmaterial, restprodukter från jordbruket eller skogsbruket.

 

Problembeskrivning  

Vid övergång till förbränning av mer komplexa bränslemixar föreligger risk för att sandbädden i en fluidbäddpanna kan sintra pga. ökade mängder askkomponenter i bränsle, främst alkali i form av natrium ock kalium. För att undvika sintring byter man ut mer bäddmaterial än nödvändigt vilket är kostsamt för pannägarna och genererar miljöbelastning i form av ökade avfallsflöden. Detta kandidatarbete går ut på att undersöka om det går att bestämma kvalitéten på bäddmaterialet in-situ med hjälp av laserljus. Om metoden visar sig vara lämpad för att bedöma bäddmaterialskvalité så kan man använda det för att utbyta material endast när det är nödvändigt att undvika oplanerade stopp på grund av agglomeration. Detta projekt är tänkt som ett sammarbetesprojekt med Institutionen för förbränningsfysik i Lund (LTU) som är världsledande inom laserteknik.

 

Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll  1. Litteraturstudie samt urval av bäddprover som ska undersöka experimentellt (bestrålas med laserljus)

2. Laserförsök på de utvalda bäddmaterialen på plats i Lund

3. Utvärdering av resultat från laserförsöken och eventuellt nya försök

 

Speciella förkunskapskrav:  Grundkunskaper i Kemi och intresse inom material och energiteknik

 

Möjlig målgrupp: Kemi och kemiteknik: K och Kf

 

Gruppstorlek: 4-6 studenter 

 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Tomas Leffler

Övriga handledare: Pavleta Knutsson

Sidansvarig Publicerad: on 03 nov 2021.