GC-MS för att karaktärisera smak och doft och säkerställa kvalitet vid ölproduktion

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik 

Projektexamenskod: KBTX10-21-03 

Avdelningen för Kemi och biokemi
Institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola 


Bakgrund 
Bryggande av öl är en tradition med anor till stenåldern som återigen är i ropet när mer hantverksbetonad öltillverkning har blivit allt mer populär. Även om tillverkningsprocessen i sig kan tyckas enkel spelar faktorer som råvaror, temperaturer, jäsning och lagring stor roll och slutprodukten en komplex blandning av olika sockerarter, protein, alkoholer, estrar, syror och ketoner. Ur denna komplexa blandning skall i slutändan både smak och arom vara tillfredställande för konsumenten. Smak och arom består främst av volatila organiska föreningar (VOCs) och av dessa kan vissa anses ge drycken positiva egenskaper och andra kan klassas som defekter. Att snabbt kunna analysera och klassa produkter baserat på VOCs är därför av stort intresse under hela tillverkningsprocessen.
 
Problembeskrivning 
Testa och utveckla metod för kvalitetskontroll under tillverkningsprocessen av öl baserat på kvantifiering av VOCs. 
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll  
1. Litteraturstudier
2. Fastställande av lämplig metod för sampling av öl under tillverkning
3.  Jämföra detektionsegenskaperna hos
(a) konventionell gaskromatografi kopplas till masspektrometri (GC-MS)
(b) solid phase microextraction (SPME) GC-MS
(c) headspace-SPME och GC-MS.
4. Utvärdera dataanalys genom multivariatanalys/maskininlärning och klassning av olika egenskaper hos produkten baserat på VOCs  

Speciella förkunskapskrav: Gärna analytisk kemi KAM010 men ej krav
Möjlig målgrupp: K, Kf och Bt
Gruppstorlek: 4-6 studenter (3 studenter/förslagsställare har förtur)
Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Elin Forsling, Agnes Fredriksen & Johannes Hedfors/ Elin Forsling/ Per Malmberg
Övriga handledare: Nan Albertson

Sidansvarig Publicerad: må 02 nov 2020.