Grafen för vattenrening

Projektförslag för kandidatarbete inom inst. Kemi och kemiteknik och Biologi och bioteknik

Projektexamenskod: KBTX10-21-01 

Avdelningen för Kemi och biokemi
Institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola 


Bakgrund 
Grafen, är ett tvådimensionellt material med sp2-hybridiserade kolatomer, enastående kemiska och fysikaliska egenskaper med potentiella tillämpningar inom många områden, såsom energilagring, nanokompositer, katalys, elektroniska apparater, medicin och biokemi / biologi. Grafen har en stor specifik yta som genom kemisk modifiering kan bekläs med funktionella grupper som kan fungera som adsorbenter, infångare av joner och joniska föreningar.
 
Problembeskrivning 
Tungmetaller och organiska färgämnen i förorenat vatten är mycket skadliga för människors hälsa och miljön. Därför är det mycket angeläget att hitta nya lösningar för att lösa utmaningen. I detta projekt kommer grafenbaserade nanomaterial (grafenoxid eller funktionaliserad grafen) att användas som ett adsorbent för att avlägsna tungmetaller och organiska färgämnen från vattenlösningen.
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll  
1. Framställning av grafenbaserade nanomaterial.
2. Absorptionsförmåga för grafenbaserade nanomaterial för tungmetaller och organiska färgämnen.
3. Analys och karakterisering av grafenbaserade nanomaterial med spektroskopiska och mikroskopiska tekniker.
 
Speciella förkunskapskrav: Studenten ska ha intresse i laboratoriearbete, analys och en vilja att lösa miljöproblem.
Möjlig målgrupp: TKKMT-2, TKBIO-3, TKIEK-3, TKKEF-3
Gruppstorlek: 4-6 studenter 
Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Xiaoyan Zhang
Övriga handledare: Shameel Thurakkal

Sidansvarig Publicerad: må 02 nov 2020.