Hur påverkar UV-ljus upptaget av kemikalier genom huden

​Avdelningen för Kemi och Biokemi
Institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola 
 
Projektexamenskod: KBTX10-20-04
 
Bakgrund 
I ett tidigare kandidatprojekt utvecklade vi en metod för att kunna följa upptaget av organiska molekyler och kemikalier i mänsklig hud. Metoden är unik då den är försöksdjurs-fri och baserad på analys med avbildande masspektrometri, vilket ger kemiska bilder av huden. Detta gör att man kan se hur celler påverkas samtidigt som man studerar en aktiv kemisk substans.
 
I kandidatprojektet valde vi att studera hur långt de aktiva substanserna i solkrämer nådde i huden och fann att vi kunde följa molekylerna (tex bisoctrizole) långt ner genom huden. Att följa molekylernas öde är viktigt för att förstå solkrämens funktion och eventuella bieffekter hos människan när molekylerna metaboliseras. Vad vi inte kunde testa var vilken påverkan UV-ljus har på de aktiva substansernas upptag och funktion.
 
Olika UV våglängder tränger ner olika långt i huden och kan ge skilda effekter i olika lager av huden. Därför vi vill studera vilken påverkan UV-ljus har på hudens barriärfunktion och om det påverkar upptaget av de aktiva substanserna i solkrämer. Det är också intressant att studera om UV-ljus påverkar de aktiva substanserna olika beroende på UV-ljusets våglängd.
 
Problembeskrivning 
Fastställa påverkan av UV-bestrålning på hudupptag av aktiva substanser i solkräm. 
 
Genomförande /Viktiga moment/teknikinnehåll   
1. Litteraturstudier
2. Introduktion till masspektrometri och hudexponering
3. Design och konstruktion av UV-system för hudbestrålning
4. Exponering av hud med utan UV bestrålning
5. Analys med masspektrometri.
6. Utvärdering av metoden, statistisk analys av masspektra och jonbilder

Speciella förkunskapskrav: Analytisk kemi bra men ej krav
Möjlig målgrupp: K, Kf, Bt, F
Gruppstorlek: 4-6 studenter 

Förslagsställare/kontaktperson/huvudhandledare: Per Malmberg

Sidansvarig Publicerad: ti 29 okt 2019.