Grundutbildning

Är du sugen på att läsa kemi- eller bioteknik så finns det många goda skäl att välja Chalmers. Vi utbildar med betoning på teknik. Det innebär att du får ett industriellt perspektiv som gör dig attraktiv för framtida arbetsgivare.
 
Chalmers och Göteborg är omgivet av intressanta företag som jobbar med kemi- och bioteknik. Vi har goda relationer med dem. Det ger dig chansen att bygga upp ett bra nätverk under din studietid.
Möjligheterna till vad du kan göra efter studierna är stora. Du kan arbeta med drivmedel, livsmedel, nya material eller miljöfrågor. Du kan jobba i kostym, labbrock eller blåställ, på privata företag eller i offentlig verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länk till broschyr - Kemi och bioteknik 300/180 hp
 
 
Information om kemiteknikprogrammen och masterutbildningarna samt kemiteknikutbildningarnas centrala webbsidor finns nedan. Institutionens samordnare för grundutbildningen är viceprefekt Ulf Jäglid, ulf@chalmers.se
 

Programansvarig: Lars Evenäs,  lars.evenas@chalmers.se
 
Programansvarig: Lars Öhrström, ohrstrom@chalmers.se
 
Programansvarig: Anna Ström, anna.strom@chalmers.se                  
Programansvarig: Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@chalmers.se
 

Masterprogrammens centrala webbsidor:
 
Masterprogramansvarig: Joakim Norbeck​
 
Masterprogramansvarig: Derek Creaser
 
Masterprogramansvarig: Henrik Leion
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 14 sep 2021.