Forskarutbildning

En av Chalmers viktiga uppgifter är att bedriva forskning på en mycket hög internationell nivå och att informera samhället om denna forskning.
 
Vid Institutionen för kemi och kemiteknik finns fyra forskarskolor, som täcker hela forskningsverksamheten: forskarskolorna Kemi, Kemiteknik samt de Chalmersövergripande forskarskolorna Biovetenskap och Materialvetenskap.
 
Har du frågor är du välkommen att vända dig till Frida Andersson (allmänna frågor och formaliteter) eller till någon av studierektorerna (forskarskolespecifika frågor). Ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen är viceprefekt Nina Kann​.
 
Läs mer om forskarutbildningen under rubrikerna Forskning - Forskarutbildning

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.