Organisation Kemi och kemiteknik


Institutionen för kemi och kemiteknik är indelad i fyra avdelningar som arbetar med forskning och undervisning. I dessa avdelningar ingår 18 ämnesområden. Vid insitiutionen finns också ett kansli, där prefekt ingår.

Avdelning

Kemi och biokemi
Avdelningschef: Jerker Mårtensson

Tillämpad kemi
Avdelningschef: Kasper Moth-Poulsen


Energi och material
Avdelningschef: Christian Ekberg

Kemiteknik
Avdelningschef: Louise Olsson

I avdelningarna ingår följande ämnesområden

Avdelning Kemi och biokemi
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Organisk kemi

Avdelning Tillämpad kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Polymerteknologi
Teknisk ytkemi

Avdelning Energi och material
Industriell materialåtervinning
Kärnkemi
Oorganisk miljökemi 

Avdelning Kemiteknik
Kemisk apparatteknik
Kemsk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Skogsindustriell kemiteknik

 

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jun 2021.