Organisation Kemi och kemiteknik

   

Institutionen för kemi och kemiteknik är indelad i fyra avdelningar, som arbetar med forskning och undervisning. I dessa avdelningar ingår 18 ämnesområden. Vid institutionen finns också ett kansli, där prefekten ingår.

Antalet anställda lärare är ca 60, varav 21 professorer och 10 biträdande professorer. Antalet forskarstuderande är cirka 140, varav drygt 15 är anställda av företag eller institut.

 

Sidansvarig Publicerad: må 03 dec 2018.