Institutionsråd Kemi och kemiteknik

Institutionsrådet är sammansatt av externa företagsrepresentanter och representanter för lärare/forskare, teknisk/administrativ personal, forskarstuderande och teknologer samt en representant för Chalmers rektor.
 
Externa ledamöter
Styrelseordförare Lars Josefsson, Inovyn Sverige AB, ordförande
Director Performance Chemicals Lars Andersson, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals, v. ordf.
Divisionschef för Life Science Pernilla Walkenström,  RISE
Regionutvecklare - Energi och Bioinnovation Gustaf Zettergren, Västra Götalandsregionen
Senior Specialist Mats Wallin, Södra
Director Research & Innovation Policy Monica Ringvik Volvo Group
Senior Principal Scientist Staffan Folestad, AstraZeneca
Global Material Development Director Åsa Johansson, SCA Hygiene Products
  
Ledamöter Kemi och kemiteknik
Prefekt Leif Åhman
Bitr. professor Karin Andersson, Rektors representant, utsedd av rektor
Docent Jan Froitzheim, Oorganisk miljökemi
Docent Lars Nordstierna, Teknisk ytkemi 
Miljösamordnare, Forskningsing. Anne Wendel, Polymerteknologi
Forskarstuderande Maria Gunnarsson, Kemiteknik, ordinarie
Teknolog Madeleine Ahlmén, K, ordinarie
Teknolog Gustav Eriksson, Kf/Kb, suppleant

Övriga med närvaro- och yttranderätt:
Administrativ chef Karin Ryrberg, Kansli
Institutionsadministratör Carina Pettersson, Kansli, sekreterare
Institutionsekonom Christina Sjögren, Kansli

Publicerad: må 23 jan 2012. Ändrad: on 01 feb 2017