Institutionsledning

Ledamöter i institutionens ledningsgrupp är:

Prefekt, ordförande, ansvarig för verksamheten -  Hanna Härelind         

Proprefekt, ansvarig för forskarutbildningen -  Per Lincoln

Viceprefekt, ansvarig för grundutbildningen  -  Krister Ström

Vice prefekt, ansvarig för nyttiggörand - Martin Andersson​

Avdelningschef för Kemi och biokemi - Jerker Mårtensson

 • Analytisk kemi
 • Fysikalisk kemi
 • Organisk kemi

Avdelningschef för Tillämpad kemi  - Kasper Moth-Poulsen

 • Biopolymerteknologi
 • Farmaceutisk teknologi
 • Polymerteknologi
 • Teknisk ytkemi

 Tillförordnad avdelningschef för Energi och material - Christian Ekberg

 • Industriell materialåtervinning
 • Kärnkemi
 • Oorganisk miljökemi

 

Avdelningschef för Kemiteknik - Louise Olsson

 • Kemisk apparatteknik
 • Kemisk miljövetenskap
 • Kemisk reaktionsteknik
 • Skogsindustriell kemiteknik

Administrativ chef - Eva-Karin Olsson

HR-specialist - Anna Holmqvist Dahl

Administrativ koordinator - Frida Andersson

 

 

 

Publicerad: on 23 sep 2020.