Avdelningar

Institutionen har fyra avdelningar som arbetar med forskning och undervisning.

Avdelning

Kemi och biokemi
Avdelningschef: Jerker Mårtensson

Tillämpad kemi
Avdelningschef: Kasper Moth-Poulsen

Energi och material
Avdelningschef: Christian Ekberg
 

Kemiteknik
Avdelningschef: Louise Olsson

I avdelningarna ingår följande ämnesområden

Avdelning Kemi och biokemi
Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Organisk kemi

Avdelning Tillämpad kemi
Biopolymerteknologi
Farmaceutisk teknologi
Polymerteknologi
Teknisk ytkemi

Avdelning Energi och material
Industriell materialåtervinning
Kärnkemi
Oorganisk miljökemi

Avdelning Kemiteknik
Kemisk apparatteknik
Kemsk miljövetenskap
Kemisk reaktionsteknik
Skogsindustriell kemiteknik

 

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.