Farmaceutisk teknologiFarmaceutisk teknologi etablerades som ämne på Chalmers år 2001 i samband med att apotekar- och receptarieutbildningar startade i Göteborg. Forskargruppen har ansvar för grund- och forskarutbildning i farmaceutisk teknologi (galenisk farmaci). 
 
Forskningen är inriktad mot användingen av lipider och polymer i läkemedelsberedningar och andra biotekniska tillämpningar. Särskilt studeras lipidberedningar avsedda att appliceras på hud med avseende på förmåga att transportera aktiva substanser genom huden. Ett annat forskningsområde rör användningen av polymerer (modifierade cellulosor och polyetylenglykoler (PEGs)) för att åstadkomma fördröjd frisättning av läkemedelssubstanser av olika polaritet. I ett tredje projekt utnyttjas så kallade kubiska och tvättsvampslika ('sponge') lipidfaser för att underlätta kristallisationen av membranproteiner. I samtliga projekt ligger tyngdpunkten på karaktärisering av systemen på molekylär och kolloidal nivå för att öka förståelsen av de kemiska systemens funktioner.
 
 
Kontakt:   Sven Engström  och  Anette Larsson

Sidansvarig Publicerad: må 26 maj 2014.