Biopolymerteknologi

På biopolymerteknologi forskar vi kring hur biopolymerer kan användas för att ta fram avancerade biomakromolekylära material. I synnerhet är vi intresserade av polysackarider som cellulosa och hemicellulosa. Genom att på enzymatisk eller kemisk väg ändra molekylstrukturen hos polysackariderna kan vi bygga upp nya material med önskade egenskaper. Exempel på möjliga tillämpningar för de nya materialen är förpackningar, fibrer och implantat. För en mer utförlig presentation av vår forskning hänvisar vi till vår engelsk-språkliga hemsida.


Några exempel på tillämpningar av den forskning som bedrivs på biopolymerteknologi. En genomskinlig film av ren hemicellulosa (vänster); nervceller som växer på en yta nanocellulosa (mitten); fettceller som växer inne i en tre-dimensionell struktur av nanocellulosa (höger).

 

Nyheter:     Mänskliga kroppsdelar skrivs ut i 3D

Kontakt:   Professor Paul Gatenholm

Sidansvarig Publicerad: må 03 nov 2014.