Kemiteknik

Inom Kemiteknik bedriver vi forskning med stor bredd och kompetens, vi arbetar både experimentellt och med modellering. Vi har en lång tradition av att arbeta både med grundvetenskapliga frågeställningar och med tillämpade problem tillsammans med industrin. Vi samarbetar med en rad industrier och tillverkare av utrustning inom skogs-, läkemedels-, livsmedels-, kemi- och fordonsindustrin. Vi deltar också i många internationella nätverk med både företag och universitet. Exempel på forskningsområden inom avdelningen är:

• Generell branschöverskridande kemiteknik
• Transportfenomen
• Blandning i två- och trefassystem
• Flerfasströmning inklusive kemiska reaktioner
• Partikulära och porösa system, t.ex. torkning, granulering och dragering
• Kemitekniska processer och nya produkter inom skogsindustri
• Kemiska miljöproblem och miljöprestanda hos kemiska produkter och processer
• Fordonskatalys
• Bioraffinaderikoncept inklusive katalysatorer för alternativbränsleproduktion
• Bioreaktionsteknik
 
Inom avdelningen är också undervisningen en mycket viktig del där vi har kurser inom kandidatutbildningen, master programmet och på doktorandnivå.
 
Läs mer om verksamheten inom våra tre större grupperingar:
Kemisk apparatteknik  (Professor Anders Rasmuson, Docent Krister Ström, Lektor Gunnar Eriksson och Docent Ronnie Andersson)
Kemisk reaktionsteknik (Professor Bengt Andersson, Professor Claes Niklasson, Bitr. Professor Louise Olsson och Bitr. Professor Derek Creaser)
Skogsindustriell kemiteknik (Professor Hans Theliander, Docent Merima Hasani)

Sidansvarig Publicerad: to 17 okt 2019.