händer fulla av sågspån

Skogsindustriell kemiteknik

Förnybara resurser utvinns ur skogen, förädlas i massa- och pappersbruket till papper, energi och produkter som används i samhället för att sedan återföras till skogen i form av aska och koldioxid.

Sidansvarig Publicerad: ti 31 maj 2022.