Analytisk kemi

Analytisk kemi handlar om kvantitativa och kvalitativa mätningar av atomer, molekyler, partiklar och celler från den kemiska synvinkeln. Analytiska kemister utvecklar nya tekniker och nya användningsområden för dessa tekniker. Till exempel utveckling av nya separationsmetoder såsom kapillärelektrofores, kvantitativ flödescytometri, elektrokemiska metoder med prober i mikro- och nanoskala för analys i celler eller i kapillärer, kemiska avbildningsmetoder med hjälp av masspektrometri, och ultrakänsliga spektroskopiska mätningar. Dessa mätningar har bokstavligen fått forskare av alla slag att förändra världen vi lever i.

Inom analytisk kemi på Chalmers vidgar vi gränserna för vetenskaplig mätning genom utveckling av högteknologisk instrumentering och tillämpning av ny teknik för mätningar av stor betydelse. Våra forskningsgrupper arbetar med projekt som spänner över de traditionella områdena inom analytisk kemi, inklusive separationer, spektroskopi, elektrokemi, masspektrometri och mikroskopi.

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.