Nordéngruppen

Forskargruppsledare: Professor Bengt Nordén


Post Doc

Bobo Feng

Vår forskargrupp är inblandad i utvecklingen av spektroskopiska såväl som andra metoder inom både fysik, kemi och biologi. Dessa metoder syftar till att studera struktur, dynamik och interaktioner i system som har biologisk och/eller medicinsk (terapeutisk och diagnostisk) relevans samt i bio-inspirerade supramolekylära system inom nanoforskning. Metodologisk utveckling kombineras med mekanistiska studier där fokus ligger på att förstå hur molekyler interagerar med varandra och därigenom förstå bakomliggande biologiska processer, bland annat enzymatiska reaktioner och molekylära maskiner, samt hur denna insikt kan utnyttjas för utveckling av avancerade supramolekylära system.

Nukleinsyor, protein och lipidmembran studerasi såväl förenklade modellsystem som i mer komplexa system så som levande celler för att undersöka termodynamik och kinetik för till exempel transport och inbindning av läkemedel till DNA och cellulära upptagsmekanismer. Experimentella tekniker, så som absorption av polariserat ljus (cirkulär- och linjärdikroism), luminescens och tidsupplöst laserspektroskopi, kalorimetri, elektrofores och AFM kombineras med teoretiska tillvägagångssätt som kvantkemiska beräkningar och simuleringar av molekyldynamik.


Sidan har endast kortfattad information på svenska. För utförligare information använd följande länk >> 

Sidansvarig Publicerad: må 13 jun 2022.