Kemi och biokemi

Molekylernas hemliga liv är den röda tråden i forskningen och undervisningen som vi gör på avdelningen för kemi och biokemi. Vi studerar till exempel hur små och stora molekyler kan tillverkas, deras samspel med varandra i material eller i levande celler, deras användning inom läkemedelsutveckling och bioteknik och hur de kan fånga upp och omvandla energi. Resultaten från vår grundforskning ger förutsättningen för framsteg och tillämpningar inom allt från energi och material till nanoteknologi och medicin.

Ämnesområden som vi jobbar inom på avdelningen är på ett övergripande plan:

  • analytisk kemi (forskningsledare: Ann-Sofie Cans, Aldo Jesorka, Per Malmberg)
  • (bio)fysikalisk kemi (forskningsledare: Maria Abrahamsson, Bo Albinsson, Joakim Andréasson, Aldo Jesorka, Bengt Nordén, Marcus Wilhelmsson)
  • teoretisk kemi (forskningsledare: Martin Rahm)
  • organisk och oorganisk kemi (forskningsledare: Nina Kann, Jerker Mårtensson, Gunnar Westman, Xiaoyan Zhang, Lars Öhrström). 

Inom analytisk kemi vidgar vi gränserna för vetenskaplig mätning genom utveckling av högteknologisk instrumentering och tillämpning av ny teknik för mätningar av stor betydelse. Vi arbetar med projekt som spänner över de traditionella områdena inom analytisk kemi, inklusive separationer, spektroskopi, elektrokemi, masspektrometri och mikroskopi.

Inom (bio)fysikalisk kemi
studerar vi, med stort fokus på användning av ljus/materiainteraktioner, bland annat molekylers och molekylaggregats uppbyggnad och växelverkningar. Vi är särskilt bra på att använda ljusenergi för att studera och påverka molekyler, alltifrån molekylära logikprocessorer, hur man studerar upptag av RNA-baserade läkemedel, solenergi-infångning till cellens grundläggande molekylära maskineri. 

Inom teoretisk kemi
använder vi kvantkemins grunder för att förstå mera av grundämnen och molekyler omkring oss. Vi bidrar till kunskap kring atomers och molekylers elektroniska struktur och hur det bidrar till materials egenskaper. Till exempel försöker vi förutse hur material beter sig under extrema tryck samt att förstå prebiotiska processer. 

Inom organisk och oorganisk kemi
undersöker och beskriver vi organiska och oorganiska föreningarnas strukturer, syntes, egenskaper och reaktioner. Studier och forskning i ämnet bildar underlag för den praktiska hanteringen av organiska och oorganiska föreningar (inkl. MOFs – metal organic frameworks och 2D-material som grafen) och för deras industriella framställning och utnyttjande som material av olika slag. Dessa grenar av kemi ger också underlag för bedömning av de organiska och oorganiska materialens egenskaper och en bas för biokemiska/biologiska samband.


Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2022.