Högtemperaturkorrosion

HTC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.

För mer information, gå till HTC hemsida.

 

 

Professor Lars-Gunnar Johansson 

Professor Jan-Erik Svensson

 

Docent Jan Froitzheim

Docent Jesper Liske

Doktor Christine Geers

Doktor Torbjörn Jonsson

Doktor Hannes Falk Windisch

Doktor Mohsen Esmaily

Doktor  Maria Dolores Paz


Doktorand Andrea Mercedes Olivas Ogaz

Doktorand Patrik  Alnegren

Doktorand Maria Nikumaa

Doktorand Julien Simon Phother

Doktorand Tommy Sand

Doktorand Claudia Goebel

Doktorand Amanda Persdotter

Doktorand Johan Eklund​

 

 

 

 

Publicerad: ti 17 feb 2015. Ändrad: ti 29 aug 2017