Oorganisk miljökemi

Vi bedriver forskning om oorganisk kemi och materialkemi med inriktning på miljö och energi. Vår forskning har stor bredd.  I samarbete mellan olika kompetenser på avdelningen tar vi oss an viktiga utmaningar med inriktning på ett uthålligt samhälle. Forskningen bedrivs tillsammans med andra akademiska partners och med företag, både nationellt och internationellt.

 Våra kompetensområden:

  •     Oorganisk syntes/strukturkemi
  •     Atmosfärisk korrosion


    Exempel på viktiga tillämpningsområden:

  • Bränsleceller
  •  Grön el
  •  Förgasning av biomassa
  •  Material för mycket höga temperaturer
  •  Lätta material för fordon
  •  CO2-avskiljning
  • Materialproblem i kärnkraftreaktorer
  •  Kvicksilver i miljön

Sidansvarig Publicerad: må 27 jun 2022.