Förbränningskemi

Gruppen arbetar med förbränningskemi och bränsleomvandling inom CO2-infångning, förgasning, reformering och fluidiserad-bädd-förbränning. Främst arbetar vi med hur olika metalloxider kan accelerera omvandlingen av bränslet och reducera utsläpp av CO2, NOx, etc. Vi försöker både utveckla nya typer av metalloxider och arbeta för att metallinnehållande avfall och restprodukter skall kunna användas i de processer vi undersöker. De flesta processer som gruppen jobbar med sker i en fluidiserad bädd och därmed är också interaktionen mellan bäddmaterial och aska från bränslet en viktig del av forskning.


Projekt som gruppen arbetar med:


• Utveckling av syrebärande metalloxider för CO2-infångning med CLC (chemical-looping combustion)
• Reaktivitet av aktiva bäddmaterial för fluidiserad-bädd-förbränning och förgasning
• Interaktion mellan aska och bäddmatrial i fluidiserade bäddar
• CO2 infångning från vätgasreformering
• Material för högtemperaturreformering av biotjäror och andra tunga kolväten 

 

 

Docent Henrik Leion

Docent Pavleta Knutsson

 

Doktorand Fredrik Hildor
​Doktorand Robin Faust​

 

Sidansvarig Publicerad: to 22 apr 2021.