.

Hållbara kärnkraftssystem

Dagens kärnkraft har ett flertal viktiga brister när det kommer till ett hållbart samhälle. Endast en procent av energin i bränslet används. Dessutom produceras ett radioaktivt avfall, som förblir radioaktivt under väldigt lång tid. I fjärde generationens kärnkraftssystem behandlas den problematiken. Fjärde generationen omfattar snabba reaktorer, nya separationssystem samt bränsleproduktion som skall reducera avfallets radiotoxicitet. Gruppen Kärnkemi är aktiv inom samtliga dessa områden.


Professor Christian Ekberg

Biträdande Professor Teodora Retegan

Forskare Marcus Hedberg

Doktorand Pratik Lokhande

Doktorand Thea Lyseid Authen

 

 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 jun 2020.