Forskning - vi vill göra skillnad

På institutionen finns en lång tradition av att stimulera världsledande forskning i en miljö där människor utvecklas och skapar ny kunskap.

Med en bred kompetens kan vi ta oss an stora utmaningar i alltifrån grundläggande forskning till industriella tillämpningar. Våra forskningsprojekt är ofta gränsöverskridande och i nära samarbete med industrin, institut och andra lärosäten.

Vår forskning sker på olika nivåer; avdelningsnivå, genom delaktighet i Chalmers styrkeområden och i våra forskningscentra.

Avdelningsnivå
Energi & material
Kemi & bioteknik
Kemiteknik
Tillämpad kemi

Chalmers styrkeområden
Chalmers styrkeområden skall möta utmaningar, som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.
Kemi och kemiteknik deltar främst i de grönmarkerade styrkeområdena.

Energi
Information and Kommunikationsvetenskap
Livsvetenskaper och teknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Samhällsbyggnad
Transport


Centrumbildningar
Våra kompetenscentra samordnar forskning och nyttiggörande genom samverkan över traditionella institutionssgränser, med andra lärosäten och näringslivet.

Sidansvarig Publicerad: ti 02 okt 2018.