Forskning - vi vill göra skillnad

På institutionen finns en lång tradition av att stimulera världsledande forskning i en miljö där människor utvecklas och skapar ny kunskap.

Med en bred kompetens kan vi ta oss an stora utmaningar i alltifrån grundläggande forskning till industriella tillämpningar. Våra forskningsprojekt är ofta gränsöverskridande och i nära samarbete med industrin, institut och andra lärosäten.

Vår forskning sker på olika nivåer; avdelningsnivå, genom delaktighet i Chalmers styrkeområden och i våra forskningscentra.

Avdelningsnivå
Energi & material
Kemi & bioteknik
Kemiteknik
Tillämpad kemi

Chalmers styrkeområden
Chalmers styrkeområden skall möta utmaningar, som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.
Kemi och kemiteknik deltar främst i de markerade styrkeområdena. 

Energi
Information and Kommunikationsteknik
Hälsa och teknik
Materialvetenskap
Produktion
Transport

Utöver styrkeområdena deltar kemi och kemiteknik även i Excellenceinitiativ Nano.​

Centrumbildningar
Våra kompetenscentra samordnar forskning och nyttiggörande genom samverkan över traditionella institutionssgränser, med andra lärosäten och näringslivet.

Sidansvarig Publicerad: to 30 jun 2022.