Publikationer

Våra forskare och studenter producerar varje år en stor mängd publikationer, såsom doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter.

 

Lista över publikationer vid Institutionen Kemi och kemiteknik (2015 och framåt ) Chalmers Publication Library

Lista över publikationer vid Institutionen Kemi- och Bioteknik (till och med 2014) Chalmers Publication Library

 

 

Sidansvarig Publicerad: to 31 mar 2016.