Forskarutbildning

En av Chalmers viktiga uppgifter är att bedriva forskning på en mycket hög internationell nivå och att informera samhället om denna forskning.
 
På Institutionen för kemi och kemiteknik finns tre olika forskarskolor som täcker hela forskningsverksamheten: forskarskolorna Kemi, Kemiteknik samt de Chalmersövergripande forskarskolorna Biovetenskap och Materialvetenskap.
 
Har du frågor är du välkommen att vända dig till Frida Andersson (framförallt i allmänna frågor och frågor om formaliteter) eller till någon av studierektorerna (framförallt i forskarskolespecifika frågor). Ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen är proprefekt Per Lincoln.
 
Proprefekt: Per Lincoln
 
Institutionsadministratör:
 
Forskarskolor:
  
Studierektor Joakim Andréasson, a-son@chalmers.se
 
Studierektor Claes Niklasson, claesn@chalmers.se
 
Studierektor
 

Publicerad: ti 19 nov 2019.