Forskarutbildning

En av Chalmers viktiga uppgifter är att bedriva forskning på en mycket hög internationell nivå och att informera samhället om denna forskning.
 
På Institutionen för kemi och kemiteknik finns tre olika forskarskolor som täcker hela forskningsverksamheten: forskarskolorna Kemi, Kemiteknik samt de Chalmersövergripande forskarskolorna Biovetenskap och Materialvetenskap.
 
Har du frågor är du välkommen att vända dig till Carina Pettersson (framförallt i allmänna frågor och frågor om formaliteter) eller till någon av studierektorerna (framförallt i forskarskolespecifika frågor). Ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen är proprefekt Per Lincoln.
 
Proprefekt: Per Lincoln
 
Institutionsadministratör: Carina Pettersson
 
Forskarskolor:
  
Studierektor Nina Kann, kann@chalmers.se
 
Studierektor Claes Niklasson, claesn@chalmers.se
 
Studierektor Hanna Härelind, hanna.harelind@chalmers.se 

Publicerad: on 12 dec 2012. Ändrad: on 22 mar 2017