Hedersdoktorer genom tiderna

Bild 1 av 1
Nyblivna hedersdoktorer
Doktorspromotion 2 juni 2018 i Konserthuset, Göteborg. Nyblivna hedersdoktorer: Marcus Wallenberg, Ruth Graham, Anne Nouri och Lars G Larsson. Fotograf: Anna-Lena Lundqvist

Teknologie hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. 

Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till teknologie hedersdoktor och Chalmers.

Hedersdoktorer i Sverige

Hedersdoktor, doctor honoris causa, blir dels sådana vetenskapsmän, huvudsakligen från andra länder, som svenska universitets- och högskoleforskare knutit kontakt med i sin verksamhet, dels andra personer, som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Praxis när det gäller vilka prestationer man vill hedra kan skilja sig mellan lärosätena.

Några regler gäller dock över hela linjen. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Eftersom Sverige är ett litet land tillämpar man riksgiltighet. Den som exempelvis blivit filosofie doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet kan inte utses till filosofie hedersdoktor vid ett annat svenskt lärosäte.

Svenska akademiska högtidskonventet samlar uppgifter om promoverade hedersdoktorer vid svenska lärosäten från 1963 och framåt i en hedersdoktorsdatabas. Där kan du hitta de chalmersforskare som utsetts till hedersdoktorer på andra lärosäten. 

Fakultetsrådet utser på Chalmers

Fakultetsrådet utser teknologie hedersdoktorer vid Chalmers och följande personer har utnämts genom åren.

2023

Madhav Marathe, University of Virginia, USA.

Carol Flannagan, University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI), USA.

Francis Aish, Applied Research and Development (ARD) på Foster+Partners i London, Storbritannien.

Läs: Tre hedersdoktorer utsedda 2023

2022

Saras D Sarasvathy, Darden School of Business på University of Virginia samt Indian Institute of Management, Bangalore, och vid Nankai University i Tianjin, Kina.

Läs: Entreprenörskapsforskare blir hedersdoktor 2022

2021

Heinz-Wilhelm Hübers, Humboldt-universitetet i Berlin samt Institutet för optiska sensorsystem vid Deutsches Zentrum für Luft und Raumfart (DLR).

Läs: Heinz-Wilhelm Hübers blir Chalmers hedersdoktor 2021

2020

Simone Fischer-Hübner, Karlstads universitet samt SWITS (Swedish IT Security Network).

Harry Barkus Gray, California Institute of Technology, Caltech samt Beckmaninstitutet. Medlem av National Academy of Sciences i USA, och utländsk ledamot i flera andra akademier (bland annat Royal Society of Great Britain och Kungliga vetenskapsakademien).

Läs: De utses till Chalmers hedersdoktorer 2020

2019

Attilla Incecik
Olof Bergstedt
Tomoko M. Nakanishi

​2018

Anne Nouri
Lars G Larsson
Ruth Graham
Marcus Wallenberg

2017

Kaianders Sempler
Kristine M Larson
Steven Girvin

2016

Hermann Nicolai
Gerald D. Mahan
Susan Lindqvist

2015

Maria José García Borge
Jay D Keasling
Martin Lorentzon och Ludvig Strigeus
Benjamin Pierce

2014

Simon Tavaré
Kirsty B Arbogast
Andre Geim


2013

Hoda ElMaraghy
Jung Shin Choi
Bradley F Chmelka

2012

Leif Johansson
Geetam Tiwari
Peter Catto

2011

Kathryn E. Hare
Mathias Uhlén
Ingemar Andersson

2010

Kojiro Nishina
Chrisna du Plessis
Hans Geissel

2009

Reiko Kuroda
Bernhard Palsson
Anders Tjellström

2008

Kathleen M. Eisenhardt
Bruno Scrosati
Ingrid Skogsmo
Mateo Valero

2007

Dan Sten Olsson
Cynthia Mitchell
Richard N Zare
Helmut Neunzert

2006

Edward F Crawley
Tore Eriksson
Christine Wennerås
Agnes Wold

2005

Anne-Grete Hestnes
Marie Rådbo
Olle Thomsson
Hans Wallstén

2004

Olle Anderson
Gro Harlem Brundtland
Gérard Huet
Dominique Guillemaud-Mueller
David C Langreth
John Villadsen

2003

Gerhard Ertl
Birgit Jacobson
Gudrun Lönnroth
Rune Monö

2002

Geoffrey Boulton
Patsy Healy
David Marks
Marie-Paule Pileni
Annika de Ruvo

2001

Gunnel Adlercreutz
Stanley Deser
Harry Frank
Bert Hansson
Margot Wallström

2000

David Ashley
Ingemar Carlehed
Inger Hayman
Johan Karlberg
Karl Johan Åström

1999

John Heywood
Monica Sand
Boris Alexandrovitj Sevastjanov
Gert Wingårdh

1998

Pål Bergan
Stefan Edman
John Harris
Gunnar L Johansson
Sture Lindahl​

1997

Gunnar Bark
Hans Fog
Mary Jane Irwin
James M Utterback

1996

Åke Hörnell
Magnus Kellström
Hermann Kärner
Stig Larsson

1995

Sven-Erik Andersson
Per-Ingvar Brånemark
Marit Paulsen
Achim Richter

1994

Margareta Biörnstad
Jan Gezelius
Chuan Sheng Liu
Rolf Mellde

1993

Kenneth D Eason
Knut Jacobsson
William M Kahan
Tomas Kurucsev
Göran Lindahl

1992

Thomas J Allen
Per Gillbrand
Per Svedberg

1991

Hans Granum
Åke Lundqvist
Östen Mäkitalo

1990

Arne Brändström
Mat Darveniza
John W Wilkins

1989

Karl-Evert Flinck
Theodore E Harris
Anders Hård
Hadar Lidén
Gösta Nordhammar

1988

Tamás Dragonits
Håkan Frisinger
Gustav Lorentzen
Robin Milner

1987

Olof Dahlsjö
Olgierd C Zienkiewicz

1986

Robert Angus Buchanan
Bohdan Lewicki
Sigvard Smedsfelt
Haldor Topsöe

1985

Erik Berglund
James H Bramble
Gregory Choppin
J James Gibson
Stig Ingemansson
Alf Åkerman

1984

Pier Luigi Cervellati
Nils Henriksson
Jonas Verner Norrby
E C G Sudarshan
William Henry Wittrick

1983

Bogdan Baranowski
Sven-Olof Kronogård
Jacques-Louis Lions
John A Schellman
Erik Gustav Sundberg

1982

Elias Burstein
Ulla Cyrus-Zetterström
Ivar Holand
Alec W Skempton
Vadim N Tsytovich

1980

Per Brüel
Michael Field
Hugo Larsson
Sigvard Strandh

1979

Odd Brochmann
Ray W Clough
Duncan Dowson
Sigvard Hellestam
Mats Hillert
Uno Ingard
Lennart Johansson
Hans Lindgren
Torsten L Lindström
Björn Lundvall
Norman H March
Carl-Olof Morfeldt
Ingemar Petersén
Karl Stenstavold
Brita Åkerman

1978

Erik Ahlsén
Wilhelm Haglund
Bo Simmingsköld
Hans Werthén
Åke Åberg

1976

Orvar Dahle
Tore Lauritzson
Charles Massonnet

1975

Nils Einar Eriksson
Gunnar Hambraeus

1974

Sigvard Eklund
Sven Persson
Isac Rosén
Folke Thulin

1972

Gunnar Engellau
Fred Forbat
Edmund Kaiser
Lennart Stockman

1970

Elmer W Engstrom
Erik Hallén
Curt Rosenblad

1968

Ulf Bjuggren, betongtekniker
Victor Hasselblad
John Stålblad

1966

Gunnar Jancke
Nils Svensson

1963

Martin Fehrm
Erik Johansson
Torsten Källe

1960

Sixten Ulfsparre
Åke Vrethem

1957

Emil Alm
Georg A Richter
Ivar Tengbom
Axel Wenner-Gren

1951

Anker Engelund
Henning Franzén
Bror Holmberg
Richard Söderberg