William Chalmersföreläsning

Sedan 1991 arrangerar Chalmers den populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen runt årsdagen av skolans start, den 5 november 1829. Med föreläsningen vill högskolan hedra minnet av William Chalmers, som var direktör i Ostindiska kompaniet. I sitt testamente år 1811 donerade han medel till en "industrie-skola", som har utvecklats till Chalmers tekniska högskola.

William Chalmersföreläsningen arrangeras av högskolan i samarbete med Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen. Föreläsningen ges av en framträdande professor som belyser sitt ämnesområde med tillbakablickar och framtidsvisioner i ett globalt perspektiv. Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

För mer informtion

För ytterligare upplysningar kontakta Eventkontoret, events@chalmers.se

Email portfolio