William Chalmersföreläsning

Sedan 1991 arrangerar Chalmers den populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen runt årsdagen av skolans start, den 5 november 1829. Med föreläsningen vill högskolan hedra minnet av William Chalmers, som var direktör i Ostindiska kompaniet. I sitt testamente år 1811 donerade han medel till en "industrie-skola", som har utvecklats till Chalmers tekniska högskola.

William Chalmersföreläsningen arrangeras av högskolan i samarbete med Chalmers Studentkår och Chalmersska Ingenjörsföreningen. Föreläsningen ges av en framträdande professor som belyser sitt ämnesområde med tillbakablickar och framtidsvisioner i ett globalt perspektiv. Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

Föreläsare och ämnen

2021: Galaxernas mörka hjärtan - där molekyler mättar monster

Susanne Aalto, radioastronomi.
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/William-Chalmers-forelasning-2021-Susanne-Aalto.aspx 

2020: Om 5G, Covid-19, tvärsäkerhet och andra utmaningar i vår tid​

Erik Ström, artikel med en film.
https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Om-5G-Covid-19-tvarsakerhet-och-dagens-utmaningar.aspx 

2019: Följ med till lerans paradis- Göteborg

Minna Karstunen, artikel som innehåller film.
https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Folj-med-arets-William-Chalmers-forelasare-till-lerans-paradis-Goteborg.aspx 

2018: Därför blir h​järnan sjuk​

Pernilla Wittung-Stafshed, artikel som innehåller film.
https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Arets-William-Chalmersforelasare-tar-reda-pa-varfor-hjarnan-blir-sjuk.aspx

För mer informtion

För ytterligare upplysningar kontakta Eventkontoret, events@chalmers.se