Förste chalmeristen i rymden, matematiker och kryptograf blir hedersdoktorer

Bild 1 av 1
Kollagebild med de tre hedersdoktorerna Marcus Wandt, Helen Byrne och Gilles Barthe

Chalmers fakultetsråd har utsett astronauten Marcus Wandt till hedersdoktor vid Chalmers 2024. Även Helen Byrne och Gilles Barthe utses till hedersdoktorer, där de prisas för sina viktiga bidrag till Chalmers och för stora insatser inom biomatematik samt kryptografi.

Marcus Wandt
Fotograf: ESA

Marcus Wandt arbetar som testpilot vid Saab i Linköping sedan 2014 och är sedan 2020 chefstestpilot. Han blev uttagen till ESA:s astronautgrupp 2022 och är sedan 2023 anställd som projektastronaut. Han gjorde sin första rymdresa under januari och februari 2024 då han reste till den internationella rymdstationen ISS som uppdragsspecialist på Axiom-3 missionen.

Han tilldelas ett hedersdoktorat för sitt exceptionellt framgångsrika uppdrag i rymden, inte bara gällande forskning, utan även vad gäller hans förmåga att kommunicera denna unika erfarenhet till allmänheten. Marcus Wandt har också på ett föredömligt sätt tydliggjort varför rymdforskning är av betydelse för mänskligheten och betonat grundforskningens roll i vårt samhälle.

Marcus Wandt tog examen från civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Chalmers 2007. Han betonar gärna sin utbildningsbakgrund där han framhåller att en ingenjörs färdigheter – problemlösning, kreativitet och förmåga att förstå och tillämpa avancerad teknik – är ovärderliga i en komplex och ibland oförutsägbar miljö. Med sin erfarenhet och kommunikationsförmåga är han en stor tillgång och inspiratör för Chalmers och dess nuvarande och presumtiva studenter i allmänhet och inom rymdforskning i synnerhet.

Marcus Wandt blir samtidigt utnämnd till hedersdoktor vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.

 

Helene Byrne
Fotograf: John Cairn

Helen Byrne är professor i tillämpad matematik vid The Wolfson Centre for Mathematical Biology vid University of Oxford.

Hon tilldelas ett hedersdoktorat för sina viktiga bidrag inom matematisk modellering av tumörer, men även inom sårläkning och vävnadsmekanik. Genom sina framgångsrika samarbeten med experimentella forskare har hon överbryggat gapet mellan teori och tillämpning och har på så sätt satt en ny standard inom matematisk tumörmodellering. Helen Byrne har tidigare varit anställd vid University of Nottingham där hon ledde Nottingham Centre for Mathematical Medicine and Biology och har även lett arbete för jämställdhet och mångfald vid Mathematical, Physical and Life Sciences vid Oxford University.

Helen Byrne var nyligen inbjuden talare vid ett Wenner-Gren symposium på Chalmers där internationella och lokala forskare diskuterade framtiden för data-driven biomatematik, vilket bidragit till att stärka denna forskningsmiljö på Chalmers. Hon har även agerat opponent vid Matematiska vetenskaper.

 

Gilles Barthe
Fotograf: Max Planck Institute

Gilles Barthe är grundare av Max Planck Institute for Security and Privacy (MPI-SP) i Bochum i Tyskland och dess nuvarande ledare. Han är också forskningsprofessor vid IMDEA Software Institute i Madrid.

Han tilldelas ett hedersdoktorat vid Chalmers för sin revolutionerande forskning om kryptografi. Han har utvecklat internationellt uppmärksammade ramverk för datorstödd konstruktion och automatisk verifiering av kryptografiska system. Gilles Barthe har gjort framstående bidrag inom flera forskningsområden: datasäkerhet, datasekretess, kryptografi, programspråk, logik, typteori, och datorverifiering. Det är slående hur han har använt sina teoretiska kunskaper i typteori, semantik

och formalisering av matematik för att på ett nydanande sätt lösa viktiga problem inom datasäkerhet, datasekretess och kryptografi.

Gilles Barthe har starka band till Chalmers, som tar sin början i tiden som ung forskare på högskolan i slutet av 1990-talet. Det har sedan fortsatt med en rad framgångsrika samarbeten och projekt. Dessa innefattar högprofilerade arbeten om hur man gör kompilerade multitrådade program säkrare. Han arbetar för närvarande även med inbäddade kvantprogram och har genom detta kopplingar till de arbeten om pålitliga kvantalgoritmer som bedrivs av Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) på Chalmers.

Doktorspromotionen hålls den 1 juni.

Skribent

Erik Krång