John Ericsson-medaljen

Den anrika John Ericsson-medaljen är en utmärkelse som tilldelas de främsta studenterna inom varje utbildningsområde med civilingenjörs- eller arkitektexamen utfärdad vid Chalmers året innan utdelande av medaljen.

Bakgrund till John Ericsson-medaljen

John Ericsson föddes i Värmland 1803 och började som ingenjörselev vid byggandet av Göta kanal när han var 13 år. Vid 24 års ålder bosatte han sig i England och sedan i USA, där han verkade fram till sin död 1889. Under sina år i England och USA nådde John Ericsson stora framgångar som uppfinnare. Några av hans mest kända uppfinningar är en tubångpanna som användes på lokomotivet Novelty, en propeller samt krigsfartyget Monitor.

Medaljen instiftades till John Ericssons minne 1897 genom en insamling som uppgick till 4 317 kronor. Initiativet togs av chalmersstudenten Claes Adolf Adelsköld. Huvuddelen av avkastningen skulle användas till stipendier och en mindre del till medaljer med John Ericssons bild att vid examina tilldelas ”deraf förtjänta elever vid läroanstalten".

Foto av medaljörerna
2024 års John Ericsson-medaljörer, fr vänster: Aron Wikstrand, Evelyn Lindfors, Anton Husmark, Alexandru Golic, Ossian Eriksson och Ruben Seyer.

John Ericsson-medaljörer 2024

I samband med en ceremoni i Chalmersska huset den 8 maj delade Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande, ut årets sex John Ericsson-medaljer.

De främsta inom varje utbildningsområde tilldelas medaljen

Sedan 2012 delas sex John Ericsson-medaljer ut årligen till studenter som erhållit civilingenjörs- eller arkitektexamen vid Chalmers året innan utdelande av medaljen. Medaljen utdelas till tre studenter inom utbildningsområdena MATS och ASAM och tre studenter inom EDIT-I och KFM. Samtliga examinerade föregående år är med i utsökningen av resultat. För att ingå i urvalet krävs att minst 210 hp av de poäng som ingår i examen är examinerade vid Chalmers, ett viktat betygsmedelvärde på minst 4,75 samt en studietakt jämfört med heltidsstudier om minst 0,9 (exklusive studieuppehåll), allt inom det utfärdade examensbeviset.

Endast prestationer examinerade vid Chalmers inom den utfärdade examen ingår vid beräkning av viktat betygsmedelvärde, det vill säga inte kurser som tillgodoräknats från annat lärosäte och inte kurser lästa vid Chalmers utanför examen. Av de sex medaljer som delas ut ska tre gå till studenter från utbildningsområdena MATS och ASAM och tre till studenter från utbildningsområdena KFM och EDITI.

Vid särskilda omständigheter kan ytterligare en medalj delas ut. Högst två medaljer kan delas ut till studenter inom samma grundutbildningsprogram, och högst en medalj till studenter inom samma masterprogram. Då det på programmen Arkitektur och Arkitektur och teknik är mindre vanligt med graderade betyg är det mindre lämpligt att utse mottagare av John Ericsson-medaljen baserat på viktat betygsmedelvärde på de programmen. Programledningarna för dessa program ska därför ges möjlighet att i stället föreslå en mottagare. Den som föreslås ska ha meriter motsvarande kriterierna för andra program. Vid lika meriter tillämpas lottning. Beslut om tilldelning av John Ericsson-medaljen kan inte överklagas.

Tidigare medaljörer