Rektorer genom åren

Chalmers tekniska högskola invigdes i Göteborg den 5 november 1829, då som Chalmersska Slöjdskolan. Här har vi samlat samtliga rektorer som högskolan har haft under åren.

Martin Nilsson Jacobi 2023-

Martin Nilsson Jacobi

Martin Nilsson Jacobi är rektor och VD för Chalmers tekniska högskola sedan september 2023. Han är professor i komplexa system. Med en bakgrund inom teoretisk fysik styrde han under sin doktorandtid in sin forskning på tvärvetenskapliga komplexa system. Under sin karriär har han haft flera ledande positioner inom den akademiska världen, exempelvis  fakultetsrådsordförande och prefekt på Chalmers. Han har även internationell forskarerfarenhet.

Stefan Bengtsson 2015-2023

Porträtt av Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson var rektor och vd för Chalmers från 2015 till 2023. Han är professor i fasta tillståndets elektronik. Stefan Bengtssons forskningsfält är mikro- och nanoelektronik, särskilt kiselbaserade material och komponenter. Han har publicerat mer än 100 arbeten i internationella tidskrifter och konferenser. Stefan Bengtsson är sedan september 2023 ordförande i styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB.

Karin Markides 2006-2015

Porträtt av Karin Markides

Karin Markides var rektor och vd för Chalmers 2006–2015. Hon är professor i analytisk kemi och har tidigare undervisat och forskat vid Stockholms universitet och Uppsala universitet samt vid Brigham Young University, USA. Karin Markides är ledamot av kemiklassen i Kungl. Vetenskapsakademien sedan 1999 och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1992. Hon belönades med Chalmersmedaljen 2017.

Jan-Eric Sundgren 1998-2006

Porträtt av  Jan-Eric Sundgren

Jan-Eric Sundgren var rektor för Chalmers 1998–2006. Han är professor i tunnfilmsfysik och har tidigare arbetat vid Linköping Universitet och University of Illinois, USA. Jan-Eric Sundgren har varit huvudsekreterare i Teknikvetenskapliga forskningsrådet, TFR, och varit verksam inom Naturvetenskapliga forskningsrådet, NFR. Han erhöll Jacob Wallenbergs stipendium 1984, och 1995 mottog han the John Thornton memorial award.

Bernt Rönnäng 1998-2004 (Chalmers Lindholmen högskola AB)

Porträtt av Bernt Rönnäng

Bernt Rönnäng var rektor för Chalmers Lindholmen högskola 1998–2004, och bidrog till uppbyggnaden av Lindholmen Science Park. Han disputerade inom radioastronomi och elektromagnetisk vågteori. 1977 blev han professor i radioelektronisk systemteknik vid Onsala rymdobservatorium och 1993 blev han vicerektor med ansvar för högskolans forskarutbildning och forskning. Bernt Rönnäng belönades med Chalmersmedaljen 2005.​

Anders Sjöberg 1989-1998

Porträtt av Anders Sjöberg

Anders Sjöberg var rektor för Chalmers 1989–1998. Han avlade sin civilingenjörsexamen vid Chalmers och blev professor i vattenbyggnad 1978. Han invaldes som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1990. Efter sin tid som rektor på Chalmers var han styrelseordförande för Chalmers Lindholmen. Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelade honom Gustaf Dalénmedaljen år 2000 och han belönades med Chalmersmedaljen 2001.

Sven Olving 1974-1989

Porträtt av Sven Olving

Sven Olving var rektor för Chalmers 1974–1989 och var professor i elektronfysik. Innan sin tid som rektor var han prorektor för Chalmers 1966–1974. Han har även varit verksam vid Cornell University, USA. Sven Olving invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och av Sigma Xi i USA. Han fick Göteborgs stads förtjänsttecken 1991.

Nils Gralén 1966-1974

Porträtt av Nils Gralén

Nils Gralén var rektor för Chalmers 1966–1974. Han disputerade vid Uppsala universitet och var professor i textilkemi vid Chalmers 1948–1977, han var även prorektor vid Chalmers från 1958 fram tills att han tillträdde som rektor. Från starten 1944 till 1966 var han föreståndare för Svenska Textilforskningsinstitutet. Nils Gralén blev ledamot av Vetenskapsakademien och invaldes i Ingenjörsvetenskapsakademien, där han även var preses 1980–1982.

Lennart Rönnmark 1958-1966

Porträtt av Lennart Rönnmark

Lennart Rönnmark var rektor för Chalmers 1958–1966. Han var professor i byggnadsekonomi och byggnadsorganisation vid Chalmers 1952–1974 (tf. 1951). Han invaldes som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg där han även var ordförande 1981–1982. Lennart Rönnmark var styrelseledamot i Svenska Textilforskningsinstitutet och ordförande i Svenska Silikatforskningsinstitutet.

Gustav Hössjer 1943-1958

Porträtt av Gustav Hössjer

Gustav Hössjer var rektor för Chalmers 1943–1958. Han var professor i matematik på Chalmers 1936–1963. Gustav Hössjer var tidigare docent vid Lunds universitet samt lektor vid Flickläroverket i Malmö. Hössjer invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1937, blev ledamot av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sven Hultin 1934-1943

Porträtt av Sven Hultin

Sven Hultin var rektor för Chalmers 1933–1943. Han var professor i väg- och vattenbyggnadslära samt i byggnadsstatik. Han var ordförande i styrelserna för Svenska textilforskningsinstitutet och för Svenska institutet för konserveringsforskning. Sven Hultin blev även ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg och av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han blev utsedd till kommendör av Kungl. Nordstjärneorden samt kommendör av Kungl. Vasaorden.

Hugo Grauers 1913-1933

Porträtt av Hugo Grauers

Hugo Grauers var rektor för Chalmers 1913–1933. Han var professor i mekanik och matematik vid Chalmers. Han var tidigare även lektor vid Norrköpings Tekniska Elementarskola. Grauers var ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1910, kommendör av andra klass av Nordstjärneorden och kommendör av andra klass av Vasaorden. Hugo Grauers Gata i stadsdelen Johanneberg i Göteborg är uppkallad efter Grauers.

August Wijkand​er 1881-1913

Porträtt av August Wijkander

August Wijkander var rektor för Chalmers 1881–1913. Han var professor i fysik och skrev flera avhandlingar över astronomiska, meteorologiska och jordmagnetiska ämnen. Han var föreståndare för Chalmerska slöjdskolan och vid dess ombildning till Chalmers tekniska institut blev han dess förste rektor. Han var tidigare docent i fysik och meteorologi vid Lunds universitet. Han var ledamot av Fysiografiska sällskapet i Lund och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Eduard von Schoultz 1852-1881

Porträtt av Eduard von Schoultz

Eduard von Schoultz var rektor för Chalmers 1852–1881. Han var lärare i fysik vid Chalmerska slöjdskolan 1849–1881 och erhöll professorstitel 1862. Han var ordförande för Göteborgs slöjdförening samt ordförande i styrelsen för Göteborgs arbetareförening. Eduard von Schoultz blev föreståndare vid Chalmers efter att ha varit verksam inom det militära, bland annat som informationsofficer vid Göta artilleriregemente.

Carl P​almstedt 1829-1852

Porträtt av Carl Palmstedt

Carl Palmstedt var rektor för Chalmers 1829–1852. Han var professor i kemi och undervisade i kemi, fysik samt i kemisk och mekanisk teknologi. Han organiserade och var fram till 1852 Chalmerska slöjdskolans förste rektor. Palmstedt fick motta Vasaordens kommendörskraschan 1: a klass 1859, riddarstjärnorna av Nordstjärne- och norska S:t Olafsordnarna, officerstecknet av den franska Hederslegionen samt Kungl. Maj:ts guldmedalj för medborgerlig förtjänst.