Professorsinstallation

Bild 1 av 1
Detaljbild utomhus

Professorsinstallationen är en akademisk ceremoni med gamla anor vid universiteten, där våra främsta företrädare offentligt välkomnar nya professorer – lärosätets främsta företrädare för de olika vetenskapliga ämnesområdena. Ceremonin synliggör också deras forskningsprofiler för kollegor och allmänhet och sprider därmed information om vilka ämnesområden som finns och utvecklas vid Chalmers.

Vid ceremonin installeras de som befordrats eller blivit tillsvidareanställda som professorer vid Chalmers. Samtidigt presenteras nytillkomna forsknings- och gästprofessorer, adjungerade, konstnärliga och affilierade professorer samt professor of the practice. Med sina utifrånperspektiv och kunskaper har våra adjungerade och affilierade professorer, liksom gästprofessorerna, viktiga roller i att berika och hjälpa till att utveckla Chalmers utbildning, forskning och nyttiggörande. ​

Kommande professorsinstallation äger rum fredagen den 27 september 2024 i hörsal Runan.

Titlar för professorer

Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid ett universitet eller högskola. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne. Men därutöver finns det många sorters professorer på Chalmers:

  • En adjungerad professor ska vara en ledande specialist med internationellt anseende inom sitt specialområde och forskare från antingen institut eller industrin. Akademisk kompetens motsvarande professorsnivå. Normalt bör man ha doktorsexamen.
  • Konstnärlig professor kallas en adjungerad professor inom Arkitektur.
  • Rektor kan utse gästprofessorer. Det är en internationell framstående forskare, professor vid annat universitet, som anställs vid Chalmers under en begränsad tid.
  • En affilierad professor ska vara, eller ha varit, professor vid ett annat välrenommerat universitet. Hen samverkar utan lön från Chalmers.
  • Professor of the practice ska visa framstående insatser inom ingenjörskonsten eller inom områden med stor relevans för undervisningen. Hen för med sig praktisk teknisk kompetens till undervisningen. Normalt ska hen kunna visa på pedagogisk skicklighet men doktorsexamen är inget krav.
  • Arbetsuppgifterna för en forskningsprofessor ska motsvara en professors men med tyngdpunkt på forskning och nyttiggörande.​

För frågor om installationen:
professorsinstallation@chalmers.se