Doktorspromotion

Bild 1 av 1
Doktorshatt på promotion

Doktorspromotionen är den akademiska högtid som hedrar dem som har disputerat. På Chalmers arrangeras en promotion varje år, vanligtvis en lördag i maj månad.

Chalmers har haft rätt att examinera doktorander sedan 1940. Sedan dess har 225 teknologie hedersdoktorer, 3 612 teknologie doktorer, 400 filosofie doktorer, 3 ekonomie doktorer och 1 medicine doktor promoverats (juni 2024). 

Kommande promotionshögtid

Nästa doktorspromotion äger rum den 24 maj 2025.

Högtiden består av två delar: ceremoni och bankett. Ceremonin äger rum i Göteborgs konserthus, vid Götaplatsen. Banketten hålls i Kårhuset på Chalmers campus Johanneberg.

Inbjudan och anmälan

I januari året efter att en doktorand har uttagit sin doktorsexamen så skickas en inbjudan till promotionen ut via mejl till den adress som finns registrerad i Ladok. Instruktioner för anmälan till promotionen finns i inbjudan. Vill du uppdatera din adress gör du detta i Ladok.

Avgift

Ceremonin är gratis. Banketten är gratis för promovendi (den som ska promoveras) samt en gäst. Utöver medföljande så finns möjlighet att ta med två gäster som betalar ett självkostnadspris på 795 kronor/person. Information om betalning skickas när anmälan är stängd.

Klädsel

De som deltar i ceremonin och banketten skall bära högtidsdräkt. Detta innebär frack med vit väst och vit fluga eller långklänning i valfri färg.

För gäster som enbart deltar vid ceremonin gäller klädsel mörk kostym.

Doktorskrage

Det finns över 40 olika mönster som representerar olika universitet, fakulteter och akademier. Kragen broderas helt för hand, med svart silke på svart sammet.

Kragen monteras på fracken eller på en stilren svart kavaj/cape i lämpligt snitt för att passa att bäras tillsammans med lång klänning.

Var du kan beställa den och annan praktisk information finns under avsnittet Vanliga frågor och svar.

Fotografering

Promotionen förevigas av en särskilt anlitad fotograf. Ett urval bilder kommer att visas på Chalmers webbplats efter promotionen. Gäster kan också fotografera under promotionen, men vi ber samtliga gäster att sitta på sina platser under hela ceremonin.

Doktorer och jubeldoktorer promoveras

Teknologie, filosofie, ekonomie eller medicine doktor

I Sverige utfärdas doktorsexamina i titlar efter fakultetstillhörighet. Det finns 13 olika doktorstitlar, grundat på ämnesområde. På Chalmers har teknologie, filosofie, ekonomie och medicine doktorer examinerats.

Jubeldoktor

Femtio år efter det att en doktor promoverats blir hen jubeldoktor på det lärosäte där hen promoverats. Dessa doktorer deltar i universitetets vanliga promotionshögtid där de utnämns till jubeldoktor och får ett diplom.

Hedersdoktorer tilldelas sin titel

Vid promotionen hyllas också hedersdoktorer, som får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt, diplom och ring. Hedersdoktor, doctor honoris causa, blir dels sådana vetenskapsmän, huvudsakligen från andra länder, som svenska universitets- och högskoleforskare knutit kontakt med i sin verksamhet, dels andra personer, som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Praxis när det gäller vilka prestationer man vill hedra kan skilja sig mellan lärosätena.

Teknologie hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till teknologie hedersdoktor och Chalmers. På Chalmers är det Fakultetsrådet som utser teknologie hedersdoktorer vid Chalmers.

Hitta hedersdoktorer på Chalmers och andra svenska lärosäten

Svenska akademiska högtidskonvent har skapat en databas som samlar alla hedersdoktorer som har promoverats vid svenska lärosäten från 1963 och framåt.

Vill du veta vilka doktorer som har som promoverats på Chalmers, kan du också få den informationen via registrator på Chalmers: registrator@chalmers.se.

Hedersdoktordatabas

Sök efter uppgifter om promoverade hedersdoktorer vid svenska lärosäten från 1963 och framåt.

(Öppnas i ny flik)

Tre hederstecken (insignier)

Under den högtidliga promotionen får de nya doktorerna ta emot hederstecken som bevis på sin akademiska titel.

Diplomet

Alla som deltar i promotionen får ta emot ett doktorsdiplom från Chalmers. Diplomet var förr det skriftliga beviset på doktorsgraden. Idag saknar diplomet formell betydelse. Det är inte ett examensbevis och ersätter därför inte det bevis för avlagd doktorsexamen som du får från examensenheten.

Hatten

Det är inte obligatoriskt att ha doktorshatt för att delta vid promotionen. Vill du ha en doktorshatt måste du köpa den själv. Var du kan beställa den och annan praktisk information finns under avsnittet Vanliga frågor och svar. Doktorshatten symboliserar frihet och makt.

Ringen

Som doktor har du rätt att bära den särskilda doktorsringen. Det är inte obligatoriskt att ha ringen för att delta vid promotionen. Vill du ha en ring måste du köpa den själv. Doktorsringen har en krans av eklöv, brutet av en ring med en överlagd femuddig stjärna. Den symboliserar nordstjärnan (polstjärnan) som är lärdomssymbolen. Ringen i sig symboliserar trohet till vetenskapen. Var du kan beställa den och annan praktisk information finns under avsnittet Vanliga frågor och svar.

Promovendi – promoti – promotor/promotrix

De personer som promoveras kallas promovendi. Ordet kommer från latinet och beroende på hur det böjs betyder det olika saker.

Före promotionen

promovendi – flera män och kvinnor

promovendus – en man

promovenda – en kvinna

Efter promotionen

promoti – flera män och kvinnor

promotus – en man

promota – en kvinna

Den person som utför promotionen kallas promotor, om det är en man, eller promotrix, om det är en kvinna.

Frågor och svar om doktorspromotionen

Har du ytterligare frågor? 

För frågor kontakta: promotion@chalmers.se